ประเภทงาน

แสดง 61- 70 จาก 154 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 มิถุนายน 2552
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารเอ็กซิม

1. ตรวจวิเคราะห์รูปเล่มรายงานสำรวจ/ประเมินราคาตามมาตรฐานวิชาชีพ และหลักวิชาการประเมิน 2. สรุปวิเคราะห์และนำเสนอต่อคณะกรรมการ 3. บริหารจัดการและประสานงานกับบริษัทประเมินและผู้ประเมินของบริษัท Outsource 4. จัดการดูแลการดำเนินการสำรวจ ตรวจสอบ เพื่อให้ทราบถึง สภาพทรัพย์สินราคาตลาด และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับการบริหารจัดการทรัพย์สิน 5. แก้ไขปัญหาที่พบในการสำรวจ เช่น เจรจาผู้บุกรุกให้ออกจ…

AE

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 มีนาคม 2552
สถานที่ปฏิบัติงาน: ลาดพร้าว71

sales เกี่ยวกับงาน exhibition

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 พฤศจิกายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 พฤศจิกายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงงาน - 48/8 ถ.ธนบุรี-ปากท่อ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150

คุมงานและเช็คคุณภาพงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 พฤศจิกายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงงาน - 48/8 ถ.ธนบุรี-ปากท่อ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150

คุมงาน, ดูแลความเรียบร้อย และ ประสานงานที่หน้าไซด์งาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 พฤศจิกายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงงาน - 48/8 ถ.ธนบุรี-ปากท่อ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150

ปั้นชิ้นงานตามแบบ หรือ ปั้นงานอิสระ เช่น รูปคน สัตว์ ฯลฯ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 พฤศจิกายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงาน - 60/5 ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500

ดูและอ่านแบบพิมพ์เขียวเพื่อประเมินราคา

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 พฤศจิกายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงาน - 60/5 ถ.สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม. 10500

ทำงานด้านเอกสารต่างๆ เช่น พิมพ์จดหมาย ออกบิล ฯลฯ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 พฤศจิกายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงงาน - 48/8 ถ.ธนบุรี-ปากท่อ แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150

- ทำงานด้านเอกสารต่างๆ - เช็คสต๊อค - ดูแลการเบิกใช้อุปกรณ์ในโรงงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 ตุลาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-