ประเภทงาน

แสดง 21- 30 จาก 154 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 พฤศจิกายน 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: 450 ถ.พระราม 3 ซ.53 ยานนาวา กรุงเทพ 10120

- งานออกแบบทั้งหมดของบริษัท

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 สิงหาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: ต. ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

- ออกแบบ เขียนแบบงานตามที่ได้รับมอบหมาย - เคลียร์แบบก่อสร้างได้ถูกต้อง ทันเวลา - รายงานความคืบหน้าโครงการที่ได้รับมอบหมายแก่ผู้บังคับบัญชา - ประชุม ประสานงานและแก้ไขปัญหา - ประจำไซค์งาน ต. ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ระยะเวลาประมาณ 4 เดือน จนเสร็จโครงการ

เงินเดือน: 30,000
อัพเดท: 13 สิงหาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: ต. ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต

- ควบคุมติดตามงานหน้าไซค์งานก่อสร้าง ของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแผนงานและให้ได้คุณภาพตามที่กำหนด - ตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาได้และคิดปริมาณงาน/ประเมินราคาจากแบบของผู้รับเหมาได้ - ออกแบบ เขียนแบบงานตามที่ได้รับมอบหมาย - เคลียร์แบบก่อสร้างได้ถูกต้อง ทันเวลา - รายงานความคืบหน้าโครงการที่ได้รับมอบหมายแก่ผู้บังคับบัญชา - ประชุม ประสานงานและแก้ไขปัญหา - ประจำไซค์งาน ต. ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ร…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 กุมภาพันธ์ 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปทุมธานี

1.ออกแบบและเขียนแบบได้ 2.ใช้โปรแกรม Auto cad และ 3D ได้ 3.มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 กุมภาพันธ์ 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปทุมธานี

1. ออกแบบ เขียนแบบ โดยใช้โปรแกรม AUTO CAD, 3D

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 มกราคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: หลังโรงพยาบาล ลานนา

ออกแบบเขียนแบบก่อสร้าง ภายใน-ภายนอก สร้าง Presentation

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 กันยายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: ตามที่อยู่บริษัท

3D Rendering - Interior 3D max , photoshop , AI. เขียนงานภาพ 3D สำหรับงานออกแบบภายในที่ได้คุณภาพ ระดับมืออาชีพ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 กันยายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: ที่บริษัทตามที่อยู่

บันทึกรายงานการประชุม ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ก่อนเสนอผู้บริหาร จัดทำสรุปรายงานต่าง ๆ ตามที่ได้ด้รับมอบหมาย งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร การอำนวยความสะดวกให้ผู้บริหาร ช่วยในการจัดทำงานขั้นต้นให้ผู้บริหาร ช่วยจัดหาข้อมูลที่ผู้บริหารต้องการ ช่วยพิจารณากลั่นกรองเอกสารก่อนเสนออนุมัติ ช่วยส่งเสริมผลักดันกิจกรรมต่างๆให้บรรลุเป้าหมาย ส่ง…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 กันยายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: ตามที่อยู่บริษัท

- ออกแบบภายใน เขียนแบบ auto cad , 3D max , photo shop presentation - สามารถทำงานเป็นทีมได้ - มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 สิงหาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: เดอะคริสตัล ราชพฤกษฺ์

ลักษณะงาน จะมีหน้าที่เป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์แสงสว่าง และให้คำปรึกษาการใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า และแสงสว่างต่างๆ สามารถใช้โปรแกรมสำหรับคำนวนแสงสว่างได้ และคอยให้คำแนะนำปรึกษาด้านไฟฟ้าและแสงสว่างแก่ลูกค้า