ประเภทงาน

แสดง 11- 20 จาก 153 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 กันยายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: 98 Sathorn Square Office Tower, 17th Floor, Unit 1707, North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand

- ตรวจสอบและควบคุมงานของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแบบของงานตกแต่งภายใน - ควบคุมและประสานงานกับผู้รับเหมา - ดูแลตารางงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 กันยายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: ตึกสาธรสแคว์ ชั้น 17

- บริหารควบคุมผู้รับเหมาให้ดำเนินงานสำเร็จตามกำหนดเวลาของงานอย่างมีคุณภาพและสอดคล้องกับงบประมาณที่กำหนดไว้ - สามารถดูแลบริหารทีมงาน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี - มีความรู้ด้านการจัดการงานด้านความปลอดภัยในไซท์งาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 กันยายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารสาธรสแควร์

• Provide the technical drawing MEP/Structure/Civil • Checks all the drawings to be delivered to clients

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 สิงหาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: Level 12, Liberty Square, 287 Silom Road

Duties and Responsibilities • Engaged in the day to day execution of a project. • Prepare Presentation packages and Drawing sets • Ensuring the project is conducted in a way which impresses people both outside and within the company and with our professionalism and skill • Assisting the Project Leader in the development of the clients brief and to undertake the p…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 สิงหาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: Level 12, Liberty Square, 287 Silom Road

Duties and Responsibilities • Responsible for the effective day to day management of a project • Responsible within and outside the studio for the management of a project including the staff and resources involved in that project. • Ensuring the project is run on a day to day basis in accordance with the company policies and standards • Ensuring that the project is manage…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 พฤษภาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: หลักสี่-ดอนเมือง

เขียนแบบโครงสร้างบ้าน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 เมษายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ

1.ดูแลการติดตั้งให้งานเป็นไปตามตารางงาน 2.สามารถดูแลตารางการทำงานให้อยู่ในแผน 3.จัดหาวัสดุในงานตกแต่งหรือเทียบเท่า 4.ทำบันทึกรายงานการทำงาน 5.ตรวจรับงานกับช่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 กุมภาพันธ์ 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: 99/33 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่

ออกแบบตกแต่งบ้านสำหรับขาย และสำหรับลูกค้าที่สนใจให้างเราออกแบบให้

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 4 กุมภาพันธ์ 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: ห้างสรรพสินค้า

ดูแลคนงาน ประสานการเข้างาน มีรถให้ใช้ระหว่างงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 พฤศจิกายน 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: 450 ถ.พระราม 3 ซ.53 ยานนาวา กรุงเทพ 10120

- งานออกแบบทั้งหมดของบริษัท