ประเภทงาน

แสดง 111- 120 จาก 154 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 เมษายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: magnusprojects

Qualifications: - Bachelor or higher degree in architecture/ interior design - Over 3 years relevant experience in the field or related field - Good command of written and spoken English - Experience in professional design with computer skills - Professional expertise recognized within Studio - Building and maintaining client/ manufacturer relationships - Industry knowledge and awareness of…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 เมษายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: magnusprojects

Qualifications: - Bachelor or higher degree in architecture/ interior design - Over 3 years relevant experience in the field or related field - Good command of written and spoken English - Experience in professional design with computer skills - Professional expertise recognized within Studio - Building and maintaining client/ manufacturer relationships - Industry knowledge and awareness of…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 เมษายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: magnusprojects

Qualifications: - Bachelor or higher degree in architecture/ interior design - Over 3 years relevant experience in the field or related field - Good command of written and spoken English - Experience in professional design with computer skills - Professional expertise recognized within Studio - Building and maintaining client/ manufacturer relationships - Industry knowledge and awareness of…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 20 มีนาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: บมจ.มาสเตอร์ แอด เลขที่ 1 ซอยลาดพร้าว 19

- ออกแบบสื่อโฆษณารูปแบบต่าง ๆ - จัดทำ Web Design ออกแบบสิ่งพิมพ์ - งานสำรวจสพื้นที่ในการออกแบบ , ถ่ายภาพ - งานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 กุมภาพันธ์ 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: Office

จัดทำและนำเสนอแบบให้แก่ลูกค้า ช่วยดูแลและคุม Site งานได้