ประเภทงาน

แสดง 1- 10 จาก 152 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 ธันวาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: เลขที่ 1 ถนนมนตรี ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง ภูเก้ต

1. ใช้โปรแกรม sketchup ได้ดี 2. ใช้โปรแกรม Auot cad ได้ชำนาญ 3. ประสบการณ์ทำงานด้านการออกแบบ อย่างน้อย 1 ปี

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 มิถุนายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: อำเภอปากช่อง

มีความสามารถในการในการออกแบบ+เคลียร์แบบได้

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 ธันวาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ ปริมณฑล

บริหารควบคุมงานก่อสร้าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 ตุลาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท คีย์เอจท์ จำกัด

มีความรู้และความสามารถด้านการออกแบบตกแต่งภายในได้เป็นอย่างดี มีความคิดสร้างสรรค์ ใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator ได้ดี

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 กรกฎาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: เขตวัฒนา กทม

หน้าที่ความรับผิดชอบ -จัดเตรียมงบประมาณเบื้องต้นของโครงการ -จัดทำราคาค่าก่อสร้างจาก Tender Drawing -จัดทำเอกสารประกวดราคาสำหรับงานประมูลต่างๆ (TOR) -สามารถเตรียมบัญชีแสดงปริมาณงาน (BOQ) -เป็นผู้ประสานงานระหว่างการประมูลต่างๆ -สามารถเปรียบเทียบราคาและวิเคราะห์ราคาประมูล -สามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง งานตกแต่งภายในและโครงการ -สามารถจัดเตรียมและประมาณการค่…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 กรกฎาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: เขตวัฒนา กทม

หน้าที่ความรับผิดชอบ -ออกแบบ เขียนแบบงานก่อสร้าง และงานตกแต่งภายใน ภายใต้ Concept ที่ตั้งไว้ และ ควบคุมการก่อสร้าง, กฎหมายควบคุมอาคาร, วัสดุก่อสร้าง -สามารถนำเสนองานออกแบบได้ตาม Requirement ลูกค้า -จัดทำเอกสารแบบสำหรับนำเสนอลูกค้าและประกวดราคา -ประสานงานกับผู้ออกแบบตกแต่งอื่นๆ ผู้รับเหมาและ Suppliers -ให้คำแนะนำและสนับสนุนข้อมูลกับฝ่ายต่างๆ -ประสานงานกับทางโครงการเพื่อดำเนินการก่อสร้างได้ต…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 พฤษภาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร

- บริหารงานและควบคุมงานออกแบบภูมิทัศน์ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด - ควบคุมและดูแล ระบบการทำงาน งานก่อสร้างในส่วน Softscape หรือ Hardscape - ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร - ช่วยแก้ไขปัญหาด้านเทคนิคที่เกิดจากการก่อสร้าง - จัดทำรายงานการก่อสร้างเพื่อรายงานความคืบหน้าของโครงการเป็นระยะ - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัทเมคเคอร์โฮม จำกัด

ออกแบบสถาปัตยกรรมและ,คิดค้นสร้างผลงานแบบใหม่ ๆ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 ธันวาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: จ.สมุทรปราการ

-ประเมินราคาจากแบบ เพื่อจัดทำ BOQ -ประเมินราคางานเพิ่มเติม จัดทำ BOQ ทำแบบงานเพิ่ม -ประสานงานลูกค้า -ประสานงานผรม. - ถอดวัสดุจากแบบ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 กันยายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: 98 Sathorn Square Office Tower, 17th Floor, Unit 1707, North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand

- ตรวจสอบและควบคุมงานของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแบบของงานตกแต่งภายใน - ควบคุมและประสานงานกับผู้รับเหมา - ดูแลตารางงาน