ประเภทงาน

แสดง 71- 80 จาก 288 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 20 ตุลาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: The Brilliant Palace Hotel (Pattanakarn)

-ดูแล ตรวจสอบความเรียบร้อยภายในโรงแรม -ป้องกันการเกิดเหตุฉุกเฉิน -ดูแลความปลอดภัยของลูกค้า และพนักงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 20 ตุลาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: The Brilliant Palace Hotel (Pattanakarn)

-ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางของโรงแรม

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 20 ตุลาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: The Brilliant Hotel (Pattanakarn)

-ดูแลการทำงานของส่วนห้องพัก และ พื้นที่ทั้งหมดของโรงแรม -ดูแลพนักงานใต้บังคับบัญชาได้

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 20 ตุลาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: The Brilliant Hotel (Pattanakarn)

-ดูแลความสะอาดสำหรับห้องพักสำหรับลูกค้า -เตรียมห้อง/ตรวจสอบตามสถานะการเข้าพักของลูกค้า

เงินเดือน: 10,000
อัพเดท: 10 ตุลาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: Hotel Manhattan Bangkok

บริการห้องอาหารภายในโรงแรม

GSA

เงินเดือน: 13,000
อัพเดท: 10 ตุลาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: Hotel Manhattan Bangkok

สามารถสื่อภาษาอังกฤษได้พอสมควร สามารถทำงานเป็นกะได้ รักการบริการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 กันยายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ทริพเปิ้ล ริชชี่ 999 จำกัด

- ให้บริการจองตั๋วเครื่องบินแก่ลูกค้า - ให้บริการจองโรงแรม-ที่พักแก่ลูกค้า - ให้บริการจองบริการด้านอื่นๆ แก่ลูกค้า - ให้บริการรับ-จ่ายเงินแก่ลูกค้า - ให้บริการข้อมูลที่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า - ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 กันยายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ทริพเปิ้ล ริชชี่ 999 จำกัด

1. งานพัฒนา / บริหารธุรกิจ 2. งานเจรจาผลประโยชน์ทางธุรกิจ 3. งานให้คำปรึกษา / แก้ปัญหาในองค์กร 4. งานอบรมให้ความรู้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง 5. งานด้านการทดสอบการควบคุมภายใน, ประเมินความเสี่ยง, และจัดทำแผนเพื่อลดผลกระทบในเชิงลบที่จะเกิดขึ้น

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 กันยายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ

ทำความสะอาดห้องพักและพื้นที่ส่วนกลาง ดูแลตรวจสอบวัสดุสิ้นเปลืองของบริษัท

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 กันยายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ

ต้อนรับลูกค้าและลงทะเบียนลูกค้าที่เข้าพัก แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวให้กับลูกค้า ตรวจเช็คการจองห้องพักของลูกค้า