ประเภทงาน

แสดง 71- 80 จาก 294 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 พฤศจิกายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: ถ.จักรพงษ์

ดูแลควบคุมการทำงานของแผนกฟร้อนให้เกิดประสิทธิภาพ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 พฤศจิกายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: ถ.จักรพงษ์

ดูแลระบบบัญชีทั้งหมดของธุรกิจ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 20 พฤศจิกายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: สาทร

- Corporate and Group Sales - Counter Sales at JTB Emporium Branch / Silom Complex Branch

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 20 พฤศจิกายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: สาทร

Domestic Tour Guide / Transfer Guide

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 20 พฤศจิกายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: สาทร

1. Provide travel information and make reservation to Hotel, Restaurant, and others. 2. Provide full customer service and support to the clients with regards to travel arrangements. 3. Key-in tour data in operation system. 4. Coordinate and ensure the smooth running of tour and procedures. 5. Works on special projects as needed.

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 20 ตุลาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: The Brilliant Hotel (Pattanakarn)

-Check In /Check Out -Support all case of hotel guest -Cashier function -Service Mind

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 20 ตุลาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: The Brilliant Palace Hotel (Pattanakarn)

-ดูแล ตรวจสอบความเรียบร้อยภายในโรงแรม -ป้องกันการเกิดเหตุฉุกเฉิน -ดูแลความปลอดภัยของลูกค้า และพนักงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 20 ตุลาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: The Brilliant Palace Hotel (Pattanakarn)

-ทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางของโรงแรม

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 20 ตุลาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: The Brilliant Hotel (Pattanakarn)

-ดูแลการทำงานของส่วนห้องพัก และ พื้นที่ทั้งหมดของโรงแรม -ดูแลพนักงานใต้บังคับบัญชาได้

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 20 ตุลาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: The Brilliant Hotel (Pattanakarn)

-ดูแลความสะอาดสำหรับห้องพักสำหรับลูกค้า -เตรียมห้อง/ตรวจสอบตามสถานะการเข้าพักของลูกค้า