ประเภทงาน

แสดง 91- 100 จาก 290 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 มกราคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: Phangan Bayshore Resort

- Accountant report - Check inventory

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 มกราคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: Phangan Bayshore Resort

- Exchange money in restaurant - Can get Food/ Drink order - Can work on shift

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 มกราคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: Phangan Bayshore Resort

- Check in/ Check out - Reservation/ Ticketing - Can work on shift

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 มกราคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: Phangan Bayshore Resort

- ควบคุมดูแลความสะอาดห้องพัก และพื้นที่บริเวณโรงแรม - ดูแลการเบิก minibar - สามารถทำความสะอาดห้องพัก และพื้นที่บริเวณโรงแรม - สามารถทำงานเป็นกะ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 มกราคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: Phangan Bayshore Resort

- ทำความสะอาดห้องพักและ พื้นที่บริเวณโรงแรม - สามารถทำงานเป็นกะ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 มกราคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: Phangan Bayshore Resort

- รับ order อาหารและเครื่องดื่ม - serve อาหารและเครื่องดื่ม - ดูแลความสะอาด ความเรียบร้อยภายในห้องอาหาร - สามารถทำงานเป็นกะ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 ธันวาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้

1.Control costs work in accordance with company. 2.Report summarizes the progress of the work to supervisors acknowledged. 3.To cooperate in the activities of the company.

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 ธันวาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: Iniala Natai Ltd,.

Villa Manager

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 ธันวาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: Iniala Natai Ltd,.

Kid's Hotel Attendant

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 ธันวาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: Iniala Natai Ltd,.

Commis Chef