ประเภทงาน

แสดง 81- 90 จาก 186 รายการ

เงินเดือน: 9,000
อัพเดท: 3 ธันวาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: 163 ซ. ประชาชื่น 37 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางชื่อ กรุงเทพ 10800

ขับรถยนต์เป็น

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 ธันวาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารชาร์เตอร์แสควร์ ติดกับสถานีรถไฟฟ้าสุรศักดิ์

ดูแลจัดการงานเอกสารต่างๆ และติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 พฤศจิกายน 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: ชั้น 3 อาคารกลาสเฮาส์ เลขที่ 1 ซอยสุขุมวิท 25 (แดงประเสริฐ) ถนนสุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

1.ประสานงานด้านบริหาร ภายในสายจัดซื้อวัตถุดิบ และสายอื่น ตลอดจนภายนอกบริษัท 2.วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เช่น สถานการณ์ข้าว/ราคา 3.งานเลขานุการ ผ.อ.

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 พฤศจิกายน 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่

ติดต่อประสานงานต่างๆ ทำรายงานการประชุม

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 สิงหาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: เมืองทองธานี,แจ้งวัฒนะ

ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ทำรายงานการประชุม และอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: 7,000
อัพเดท: 24 สิงหาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: สนง.ใหญ่ เมืองไทยประกันชีวิต

ติดต่อประสานงานภายในฝ่ายขาย

เงินเดือน: 10,000
อัพเดท: 25 กรกฎาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: 32/955 ตลาดไท ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

1. จัดเตรียมเอกสาร, พิมพ์เอกสาร และจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ 2. ติดต่อประสานงานระหว่างฝ่ายขายกับบริษัทฯ และนอกองค์กรต่างๆ 3. จัดการและแจ้งตารางการนัดหมายต่างๆ 4. ติดตามผู้บริหารฝ่ายขาย ตามวาระการประชุมต่างๆ 5. ดูแล และบริการหลังการขายให้กับลูกค้า ในบางกรณี

เงินเดือน: 10,000
อัพเดท: 21 เมษายน 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: ศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ มศว.

ข้อกำหนดภาระงาน ( Term of Reference) 1. งานประจำ เลขานุการมีงานประจำที่ต้องปฏิบัติอยู่เสมอ เช่น การพิมพ์งาน เก็บรักษาเอกสาร ติดต่อนัดหมาย และรับ - ต่อ โทรศัพท์ การจัดเตรียมการประชุม การเตรียมการเดินทาง การร่างหรือโต้ตอบจดหมาย เป็นต้น 2. งานอำนวยความสะดวก เลขานุการ มีหน้าที่คอยช่วยให้ผู้บริหารได้รับความสะดวกสบายในการทำงานไม่ให้เกิดการติดขัด หรือเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ ต้องช่วยจัดตารางการนัดหม…

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 3 มีนาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารชำนาญเพ็ญชาติ ถนนพระรามเก้า

ติดต่อเพื่อเจรจาซื้อ-ขายสินค้าและบริการ กับบริษัทในต่างประเทศ

เงินเดือน: 8,000
อัพเดท: 27 มกราคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: ตั้งใจออโต้เซอร์วิส 78 ถ.กัลปพฤกษ์ แขวงบางหว้า 10160 02-4576441 แฟกซ์ : 02-4576441(อัตโนมัติ)

รับลูกค้า-ออกใบรับรถ,จัดทำ-เก็บประวัติลูกค้า,ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย,รับใบวางบิล-ออกใบเสร็จรับเงิน,จัดทำเอกสารต่างๆในสำนักงาน