ประเภทงาน

แสดง 51- 60 จาก 186 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 ธันวาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-งานประจำ

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 16 ตุลาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท อาคาร 33 จำกัด

หน้าที่หลัก -รับใบร้องขอแก้ไขเอกสาร , ลงบันทึกในสมุดควบคุม , ดำเนินการแก้ไขเอกสารตามที่ร้องขอ -จัดทำสำเนาและแจกจ่ายพร้อมปรับปรุงข้อมูลใน Master List , และ Holders List -จัดเก็บบันทึก , ตรวจสอบอายุของบันทึก -ควบคุมดูแลและประสานงานเกี่ยวกับใบ CAR -จัดทำรายงานประจำเดือน , จัดเตรียมเอกสารการประชุม Management Review หน้าที่รอง -สรุปผลการดำเนินงานของแผนกประจำเดือน -อื่นๆ ตามที่ได้รับหมอบหมายจา…

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 16 ตุลาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท อาคาร 33 จำกัด

หน้าที่หลัก - จัดการงานเอกสารต่างๆ - ติดต่อประสานงานกับ Supplier - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก - จดบันทึก และจัดทำบันทึกการประชุม หน้าที่รอง - ติดตามผลการตรวจประเมินทั้งภายในและภายนอก - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 กันยายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร

เรากำลังมองหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม สำหรับงานประจำในตำแหน่งเลขานุการ/ธุรการ สถานที่ทำงานในกรุงเทพมหานคร ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้ • สัญชาติไทย • มีบุคลิกมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและมีทักษะในการพบปะติดต่อสื่อสาร • สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้,มีการวางแผนการจัดการที่ดี,สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ • มีความคิดเชิงบวก,ควบคุมสถานการณ์ได้,กระตือรือร้น คล่องแคล่ว,มีใจรักบริการ หน้าที่…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 กันยายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: 525/2 อาคารรัตนโกสินทร์วิวแมนชั่น ห้อง B22 ซอยจึงเจริญพาณิชย์ ถ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า จ.กรุงเทพมหานคร 10700

- มีหน้าที่เป็นเลขาผู้บริหารในการติดต่อและประสานงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - จัดตารางงานที่จะต้องไปทำงานให้ทราบล่วงหน้า หรือไปติดต่องานแทนผู้บริหาร - และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 สิงหาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพ

เลขานุการ ธุรการ ประชาสัมพันธ์

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 สิงหาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปทุมธานี

งานเลขานุการ ติดต่อประสารงาน บันทึกการประชุม และงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: 16,000
อัพเดท: 16 สิงหาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: พระนครศรีอยุธยา ( ประตูน้ำพระอินทร์ ) ก่อนถึงวงแหวนตะวันตก

-ดูแลรับผิดชอบในการตรวจสอบงานเอกสารจากแผนกต่างๆก่อนส่งให้ผู้บริหารอนุมัติลงนาม -แจ้งและจดบันทึกรายงานการประชุมประสานงานให้กับผู้บริหารโดยมีการติดต่องานทั้งภายในและภายนอกองค์กร -ดูแลรับผิดชอบทำบัญชีค่าใช้จ่ายส่วนตัวและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายของผู้บริหาร จองโรงแรมและตั๋วเครื่องบิน -เช็คและตรวจสอบ Email ลูกค้าแปลและสรุปเอกสารสำคัญ -งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 สิงหาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท อินทัช รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด

เลขานุการผู้บริหาร จัดเตรียมเอกสาร และจัดพิมพ์รายงานต่างๆ ค้นหาข้อมูลต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ดูแล จัดการข้อมูลต่างๆ ให้เป็นระบบระเบียบ จัดการเกี่ยวกับนัดหมายงาน ประสานงาน ติดต่อและติดตามงานกับบุคคล/หน่วยงานต่างๆ เช่น ลูกค้า Supplier เป็นต้น และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 สิงหาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: พระราม 2 บางขุนเทียน

1.เป็นผู้ประสานงานการประชุมทีม Sales 2. เก็บรวบรวมข้อมูลด้านงานขาย 3. ดูแล ประสานงาน อำนวยความสะดวกให้กับ ประธานบริษัท และกรรมการผู้จัดการ