ประเภทงาน

แสดง 41- 50 จาก 186 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 มิถุนายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: 293 หมู่ 4 หมู่บ้านราณี2 ซอย 6 ถนนลาดปลาเค้า 42 แขวงจรเข้บัว

ติดต่อ ประสานงาน สื่อสารกับลูกค้าได้ จัดระบบงานเอกสารต่างๆ สามารถออกไปพบลูกค้า นอกสถานที่ได้

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 19 พฤษภาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: 11 ซอย สุขุมวิท 70 (เศวตวิทย์) ถนน สุขุมวิท แขวง บางนา เขต บางนา กทม

รายละเอียดงาน ทำงานเกี่ยวประสานงานขาย,ทำงานในออฟฟิศ, ทำงานด้าน Basic Accounting หรือที่ได้รับมอบหมาย บริษัทมีเมเนเจอร์เป็นชาวญี่ปุ่น อย่างน้อยจึงต้องสามารถที่จะเข้าใจภาษาอังกฤษได้

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 6 พฤษภาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: 11 ซอย สุขุมวิท 70 (เศวตวิทย์) ถนน สุขุมวิท แขวง บางนา เขต บางนา กทม

รายละเอียดงาน ทำงานเกี่ยวกับ ประสานงานขาย ทำงานด้าน Basic Accounting หรืองานที่ได้รับมอบหมาย บริษัทมีเมเนเจอร์เป็นชาวญี่ปุ่น อย่างน้อยจึงต้องสามารถที่จะเข้าใจภาษาอังกฤษได้

เงินเดือน: 30,000
อัพเดท: 31 มีนาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: Taiping Tower Condominium, 582 Ekkamai Road, Wattana, Bangkok

Personal Assistant to Mr. Rik Borger, a consultant/adviser and his wife, Thai restaurant owner. To arrange travel, personal affairs where appropriate, liaising with external parties such as lawyers, banks, etc. and work related matters including writing up reports, Excel spreadsheet work with input from Mr. Borger, assisting in development of PP presentations, sourcing suitable suppliers in a rang…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 กุมภาพันธ์ 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ พระราม3

ติดต่อประสานงาน บริหารการประชุม การติดตามงาน รวมบรวมและจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: 25,000
อัพเดท: 14 มกราคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ ถนนสุขุมวิท

•ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายใน และภายนอกองค์กร •ดูแล และต้อนรับผู้มาติดต่อ •จัดทำเอกสาร ตามที่ได้รับมอบหมาย •ดูแลโครงการต่าง ๆ ที่ออกโดยผู้บริหาร •งานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเลขานุการ •งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 มกราคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท

เลขานุการ ติดต่อประสานงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 ธันวาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมเวลโกร์

ดูแลงานเกี่ยวกับเลขานุการ ดูแลงานที่เกี่ยวกับรายงานการประชุม ต่าง ๆ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 ธันวาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัทอาร์มสตรองรับเบอร์ แอนด์ เคมีคัลโปรดักส์จำกัด สำนักงานใหญ่ สาขาฉะเชิงเทรา ประจำที่นิคมเวลโกลว์

- Provide overall secretarial functions to the President. - Ensure effective preparing for all related administration works such as air ticket booking, mailing, e-mail correspondence, meeting arrangement. -Ensure effective coordination for internal and external meeting. - Prepare and summarize all related documents for the management meeting, presentation, minutes of meeting, summary report. -…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 ธันวาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: INTREOPTO CO.,LTD

- ดูแลเอกสารงานบริหาร - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า - ดูแลเรื่องการประชุม - ติดตามงานต่าง ๆ ที่ผู้บริหารมอบหมาย