ประเภทงาน

แสดง 181- 190 จาก 190 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 เมษายน 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: As company address

secretary

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 มีนาคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: ที่สำนักงานอาคารเกษมกิจ ถนนสีลม

รับโทรศัพท์ และงานเลขานุการประจำสำนักงาน ระยะเวลา 3 เดือน (26 มีนาคม ถึง 23 พฤษภาคม) ทำงานจันทร์ถึงศุกร์ 8.30 - 17.30

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 มีนาคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: บางปะกง

ทำงานด้านเอกสารและตรวจติดตามงานด้านต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 พฤศจิกายน 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 ตุลาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 สิงหาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 สิงหาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 กรกฎาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 กรกฎาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 กรกฎาคม 2549
สถานที่ปฏิบัติงาน: - - -

- - -