ประเภทงาน

แสดง 1- 10 จาก 190 รายการ

เงินเดือน: 23,000
อัพเดท: 2 กรกฎาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ่อนนุช 30

- จัดทำเอกสาร ตารางนัดหมายให้กับผู้บริหาร - จัดทำข้อมูลลูกค้า และพนักงานภายในหน่วยงาน - จัดทำรายงานการทำงานของหน่วยงานภายใต้การดูแลของผู้บริหาร - ช่วยผู้บริหารประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัท - ดูแลงานส่วนตัวให้กับผู้บริหารในช่วงเวลางาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 กรกฎาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: ออฟฟิต

- จัดเตรียมและพิมพ์เอกสาร - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร - งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 มิถุนายน 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: 99,99/1-2 ซอยจันทร์ 28 ถนนจันทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

 1.รับผิดชอบทำเงินเดือนระบบ B-Plus และโปรแกรม Excel  2.ดูแลและดึงข้อมูลการมาทำงานจาก Time Attendance  3.จัดเตรียมข้อมูลประกอบการทำจ่ายเงินเดือนพนักงาน เช่น พนักงานเริ่มงานใหม่,พนักงานลาออก,พนักงานผ่านการบรรจุ,พนง.ที่มีการเปลี่ยนแปลงรายได้ เป็นต้น  4.จัดพิมพ์สลิปเงินเดือน,หนังสือรับรอง และทำรายงานภาษีเงินได้(ภงด.1,ภงด.1ก)  5.ดูแลกฏระเบียบวินัยพนักงาน การขาด ลา มา สาย ทำใบเตือน  6.ติด…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 มีนาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: ชลบุรี ฉะเชิงเทรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ: - จัดทำรายงานประจำเดือน - บันทึกข้อมูล ใบสั่งซื้อ ใบเสร็จต่างๆ เก็บเอกสารให้เรียบร้อย - ประสานงานกับผู้รับเหมาและการประสานงานกับลูกค้า - ติดต่อประสานงานกับทั้งในและนอกองค์กร - เป็นเลขาจัดตารางงาน และพูดคุยกับคนภายนอก - งานที่ทำมีใหม่มาเรื่อย ต้องเป็นคนรับต่อการเปลี่ยนแปลงและพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลา

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายละเอียด - ประสารงาน สื่อสารระหว่างภาษาจีนและไทย - ดำเนินงานเอกสาร - ช่วยเหลือผู้บริหารในการสื่อสาร - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานที่ออฟฟิศแถวตลาดบ้านใหม่ฉะเชิงเทรา

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 มกราคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา

*Responsible for secretarial tasks including MD schedule, ticket and hotel booking, document filing etc. *Coordinate, prepare , and arrange agenda for meetings and record meeting minutes. *Visit and have meeting with client. *Interpret or translate English-Thai, Thai-English. *Organize meetings and travel arrangement.s *Assist Management in day-to-day operations. *Perform administrative task…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 ธันวาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัทเจียไท่ โฮลดิ้ง จำกัด (ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา)

*เป็นเลขาส่วนตัว ดูแลรับผิดชอบจัดตารางนัดหมายของผู้บริหาร *ติดตามผู้บริหารเพื่อเข้าร่วมการประชุมกับลูกค้า *จัดเตรียมข้อมูลสนับสนุนการบริหารงานของผู้บริหาร *ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 ธันวาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: Ayutthaya

工作描述: 1. 翻译泰国当地与我司销售相关的法律法规; 2. 翻译产品的技术参数、销售政策、融资租赁政策等中泰语文件翻译; 3. 陪同总部派驻人员拜访经销商并进行现场翻译,以及其他根据公司要求翻译的文件; 4. 办公室管理,文件档案管理; 5. 领导交办的其他事项。

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: Linda Exchange ถ.ประดิพัทธ์

หน้าที่:  - ปฏิบัติงาน และรับผิดชอบการดำเนินงานด้านงานเลขานุการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจำปี - จัดประชุมคณะกรรมการ ประชุมบริษัท หรือการประชุมใดๆ ที่ผู้บริหารกำหนด จัดวาระการประชุม การจัดเตรียมข้อมูลและเอกสาร การนัดหมาย การบันทึกรายงานการประชุม รวมถึงการนำเสนอติดตามผลมติของที่ประชุม - จัดทำหนังสือโต้ตอบกับหน่วยงาน / องค์การต่างๆ - บริหารตารางนัดหมายของผู้บริหาร ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภาย…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: สุขุมวิท

- วางแผนและจัดทำแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเลขานุการ - ติดต่อประสานงานและบริหารตารางนัดหมายของผู้บริหาร - สามารถตัดต่อภาพและวีดีโอหรือออกแบบสื่อการสอนได้ - ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย