ประเภทงาน

แสดง 1- 10 จาก 183 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 พฤศจิกายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: ออฟฟิต

- จัดเตรียมและพิมพ์เอกสาร - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร - งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: Linda Exchange ถ.ประดิพัทธ์

หน้าที่:  - ปฏิบัติงาน และรับผิดชอบการดำเนินงานด้านงานเลขานุการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานประจำปี - จัดประชุมคณะกรรมการ ประชุมบริษัท หรือการประชุมใดๆ ที่ผู้บริหารกำหนด จัดวาระการประชุม การจัดเตรียมข้อมูลและเอกสาร การนัดหมาย การบันทึกรายงานการประชุม รวมถึงการนำเสนอติดตามผลมติของที่ประชุม - จัดทำหนังสือโต้ตอบกับหน่วยงาน / องค์การต่างๆ - บริหารตารางนัดหมายของผู้บริหาร ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภาย…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: สุขุมวิท

- วางแผนและจัดทำแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเลขานุการ - ติดต่อประสานงานและบริหารตารางนัดหมายของผู้บริหาร - สามารถตัดต่อภาพและวีดีโอหรือออกแบบสื่อการสอนได้ - ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 สิงหาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: สมุทรสาคร

1. วางแผนและจัดทำแผนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเลขานุการ 2. ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ 3. สรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานผู้บังคับบัญชา พร้อมเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไข 4. เป็นตัวแทนของหน่วยงานในการประสานงานกับภายนอกในส่วนที่เกี่ยวข้อง 5. ประสานงานการประชุม ดำเนินการนัดหมายการประชุม และสรุปรายงานการประชุม 6. ติดต่อประสานงานและบริหารตารางนัดหมายของผู้บริหาร 7. อื่นๆ ตามที่…

เงินเดือน: 20,000
อัพเดท: 25 สิงหาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารมณียาเซ็นเตอร์

Responsibilities: • บริหารจัดการกิจกรรมทางการตลาด เช่น งานอีเว้นท์ • เพิ่มฐานการตลาด สร้างยอดขายผ่านทางสื่อต่างๆ (Mass Media) รวมทั้ง สื่อออนไลน์ (Social Media) • จัดทำเครื่องมือทางการตลาดเพื่อสนับสนุนการขาย • ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย • สามารถสื่อสารใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 กรกฎาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: 518 ถนนกำแพงเพชร 2

ประสานงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 กรกฎาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: 273/6 ต.กระบี่น้อย จ.กระบี่

#ด่วน!!คะรับสมัครงานพนักงานประจำสาขา

เงินเดือน: 17,000
อัพเดท: 4 กรกฎาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารกสท โทรคมนาคม ชั้น 4 ห้อง 401-402 72 ถนน เจริญกรุง แขวง บางรัก เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

- ดูเเลรับผิดชอบงานด้านการวางแผน คิดกลยุทธ์สำหรับแผนการตลาดออนไลน์และแคมเปญออนไลน์ให้กับลูกค้า - วางแผนกลยุทธ์แบรนด์ / การตลาด ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของลูกค้า ซึ่งรวมถึงความสามารถในการเข้าใจข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า - วางเเผนกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย โดยเข้าประชุมกับลูกค้า นำข้อมูลมาวิเคราะห์ จัดทำแผนการตลาดและจัดทำ Present แก่ลูกค้า เพื่อให้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าต้องการ - ประสานงานก…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 กรกฎาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: บางใหญ่

น : บุคลิกภาพดี รูปร่างน่าตาดี สามรถดูแลบริหารจัดการงานตามที่เจ้านายสั่งได้ มียานพาหนะเป็นของตนเอง พูกภาษาอังกฤได้ ส่งใบสมัครที่ไลน์เท่านั้น ID winjackytee

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 กรกฎาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพ - ปรอยเปรต

รับสมัครงาน จำนวนมาก ด่วน ตำแหน่ง ผู้จัดการ 2 คน ชาย อายุ 25-40 ปี เงินเดือน 30,000 บาท + คอม ตำแหน่ง พนักงาน ขับรถ 2 คน ชาย อายุ 25-40 ปี เงินเดือน 15,000 บาท + คอม ตำแหน่ง เลขานุการ 1 คน หญิง อายุ 25-45 ปี เงินเดือน 15,000 บาท +คอม ผู้สมัครจะต้องสามารถ เดินทางออกต่างจังหวัดได้ ในแต่ละเดือน (พิจารณาพิเศษ) สนใจ สมัคร ติดต่อ 092-558-5692 ตุณต้น