ประเภทงาน

แสดง 81- 90 จาก 329 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 ตุลาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี

ลักษณะงาน: - ดูแล และประสานงานด้านสวัสดิการต่างๆของพนักงาน เช่น ประกันสังคม, หอพัก, ยูนิฟอร์ม และอาหาร เป็นต้น - ดำเนินการด้านบุคคลต่างๆ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน ใบผ่านงาน และป้ายชื่อพนักงาน - รายงานข้อมูลเวลาเข้า-ออกงานของพนักงาน - ดูแล จัดทำเอกสารของฝ่ายทรัพยากรบุคคล และประสานงานการจัดส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอก - ประสานงานด้านการจัดกิจกรรมต่างๆของบริษัท เช่น CSR…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 กันยายน 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด

งานบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว ค่าจ้างและเงินเดือน ประกันสังคม กิจกรรมพนักงาน

เงินเดือน: 13,000
อัพเดท: 9 กรกฎาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: รัชดา ซอย 7 จ.กรุงเทพมหานคร 10900

ติดต่อลูกค้า/ช่วยเหลือประสานงานในออฟฟิศ/จัดเวลาสัมภาษณ์ให้กับลูกค้า FullTime เฉลี่ย 12,000-15,000 บาท/เดือน PartTime เฉลี่ย 300 - 500 บาท/วัน เวลาทำงาน จันทร์ - เสาร์ : 10.30 น. - 18.00 น. ติดต่อสัมภาษณ์งานได้ที่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล โทร 090-1031700 (คุณวิษณุ) (กรุณาโทรนัดสัมภาษณ์งานล่วงหน้าคับ) (กรุณาโทรในช่วงเวลาทำการ 9.00 -21.00 น.)

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 27 มิถุนายน 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: ลาดพร้าว 25

วางระเบียบการบริหารงานบุคคล การจัดสวัสดิการ การฝึกอบรม และการปฏิบัติงานอื่นๆ FullTime เฉลี่ย 12,000-15,000 บาท/เดือน ทำงาน จันทร์-เสาร์ เวลา 10.30-18.00 น. ติดต่อสัมภาษณ์งานได้ที่ 0922893204 ( คุณวริทธิ์ธร )

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 เมษายน 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: 591/1 ซอย สวัสดี4 ถนน สุขุมวิท50 เขต คลองเตย แขวง พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

จัดทำแผนงาน และดำเนินงานด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ในแผนกต่างๆ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธะกิจ และยุทธศาสตร์ขององค์กร ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานและสอดคล้องกับนโยบายหลักของบริษัท

เงินเดือน: 16,000
อัพเดท: 11 มีนาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: ทิตาราม สำนักงานใหญ่ (ซ.รัชดาภิเษก 56)

ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายในให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแผนปฏิบัติงานประจำปี

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 มีนาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: ทิตาราม สำนักงานใหญ่ (ซ.รัชดาภิเษก 56)

ทำการสัมภาษณ์งานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำข้อมูลการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทนต่างๆ ของพนักงาน งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 ธันวาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: Bangkok

1.Making project schedule and management 2.Coordinate other department (Engineering, Procurement, Production etc.) for project control 3.Control of engineering change 4.BOM (Bill of material) maintenance 5.KDPL & ASM MANUAL issue

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 ธันวาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: Bangkok

1. Establish Company training policies and procedure as a guideline for all group of companies to follow and aligned with OCS Standard. 2. Propose the Training and people Development cost and forecast on quarterly basis and be able to give an advice if needed in order to ensure the effective people spending. 3. Establish, propose and manage effective people Development programs including ann…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 ธันวาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: สาทร

Help to support HRD & HRM function, especially for Training & Development sectors.