ประเภทงาน

แสดง 51- 60 จาก 331 รายการ

เงินเดือน: 13,000
อัพเดท: 28 เมษายน 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปทุมธานี

- รับใบขออัตรากำลังพนักงาน นำเสนอพิจารณาอนุมัติ - สรรหาและคัดเลือกบุคลากร - นัดสัมภาษณ์บุคลากรที่มาสมัครงานไว้ส่งไปให้แผนกที่เกี่ยวข้องที่ร้องขออัตรากำลัง - นัดวันเริ่มงานและทำสัญญาว่าจ้าง - ปฐมนิเทศเบื้องต้นก่อนเข้าทำงาน

เงินเดือน: 18,000
อัพเดท: 24 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: นครราชสีมา

วางแผนงานการสรรหาพนักงาน ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รับสมัครงานและมีความรู้ในกระบวนการสรรหาพนักงานต่างๆ ประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้เป็นอย่างดี

เงินเดือน: 10,000
อัพเดท: 24 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: นครราชสีมา

สรรหาพนักงานมาทำงานกับทางบริษัท ลงพื้นที่ตามแผนงานเพื่อทำการประชาสัมพันธ์ ติดป้ายประกาศและรับสมัครงาน ประสานงานกับทางหน่วยงานอื่นๆได้เป็นอย่างดี และสามารถออกต่างจังหวัดได้ตามแผนงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด

1. Plan , direct and coordinate the compensation and benefits actives and human resource costing of the TBH branch so as to deliver the desired business results. 2. Analyze statistical data and reports to identify and determine causes of personnel problems and develop recommendations for improvements of organization’s personnel policies and practices.

เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 20 มกราคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปทุมธานี

เช็คชื่อพนักงานทั้งหมด เรื่องขาด ลา มา สาย เน้น ทำประกันสังคม แจ้งเข้า แจ้งออก ส่งเงินสมทบ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 มกราคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัทพลัสโฟม แพคเกจจิ้ง จำกัด

รับสมัครพนักงาน ส่งประกันสังคม แจ้ง90วัน ตม. ช่วยทำเงินเดือน คำนวนโอที

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 มกราคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว 132

สรรหาบุคคลากร ตรวจสอบการทำงานของพนักงาน จัดทำเงินเดือน ดูแลสวัสดิการต่างๆ ติดต่อประสานงาน จัดทำ ภงด.1ก เป็นต้น

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 มกราคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: หมู่บ้านปาล์มสปริง แกรนด์วิลล์ ถนนสนามบิน-ลพบุรีราเมศวร์ (สี่แยกสนามบินใน)

บ้านหรรษา Play&Learnรับสมัครครูพี่เลี้ยง1 อัตราFull Time จันทร์-ศุกร์ คุณสมบัติของผู้สมัครงาน • วุฒิปริญญาตรี • หญิง อายุ 28 - 35 ปี * รักเด็ก • รักในการร้องเพลง และ กล้าแสดงออก • มีความกระตือรือร้นและสามารถนำกิจกรรมสำหรับเด็กและผู้ปกครองได้ • มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับเด็กจะพิจารณาเป็นพิเศษ • สามารถทำงานวันเสาร์ - อาทิตย์ได้ ** มีบุตรแล้ว พิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 มกราคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท เทพรดาภรณ์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

หน้าที่และรายละเอียดของงาน - สถิติเวลามาทำงาน ขาด ลา มาสาย - เงินเดือน - ประกันสังคม - สรรหา - สวัสดิการ - เบิกจ่ายเครื่องเขียน อุปกรณ์สำนักงานของบริษัทฯ - ประสานงานกับส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง - ควบคุม ตรวจสอบพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างาน เอกสารประกอบ - สำเนาบัตรประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน - สำเนาวุฒิการศึกษา - รูป…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 มกราคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่ (ปู่เจ้าสมิพราย)

-งานสรรหา ว่าจ้าง บุคคลากร -งานฝึกอบรมณ์และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และองค์กร -งานค่าจ้างและสวัสดิดารต่าง ๆ -งานสถิติ ขาด ลา มาสาย -งานควบคุมดูแลให้พนักงานอยู่ในกฎระเบียบของบริษัท -ติดต่อ/ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกัน -งานเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานต่าง ๆ -งานพัฒนาระบบ เช่น KPIs รวมถึง ISO ด้วย