ประเภทงาน

แสดง 31- 40 จาก 331 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 มกราคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 26/3 หมู่1 ต.ระแหง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

ช่วยหัวหน้าฝ่ายบุคคล งานเอกสารเป็นหลัก

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 7 มกราคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 29 ถนนพระราม3 ซอย 59 แขวงช่องนนทรี

สถิติการลงเวลา ปรับปรุง และออกรายงานตามรอบงาน งานสรรหาเบื้องต้นและดูแลพนักงานทดลองงาน จัดทำ จัดเก็บงานเอกสารที่เกี่ยวข้องและอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 มกราคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 29 ถนนพระราม 3 ซอย 59 แขวงช่องนนทรี

สรรหาบุคลากรให้เป็นไปตามแผน อัตรา และเวลาที่กำหนด วางแผนการสรรหา ให้สามารถบรรลุเป้าหมาย และให้เป็นไปตาม KPI จัดทำแผนกำลังคน วิเคราะห์ช่องทางการสรรหา และอื่นๆ (เป็นไปตามระดับตำแหน่งงาน)

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 มกราคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: บางจาก พระโขนง

1.งานด้านบุคคล 2.ช่วยงานสนับสนุนในฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3.มีความรู้ด้านแรงงานต่างด้าว 3.อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้นที่ 11 ใกล้กับ BTS สุรศักดิ์

Responsibilities - Design development and delivery of enterprise-wide talent acquisition and management, talent review, leadership development, and performance management processes, programs and tools. - Provide research, analysis, and interpretation across multiple businesses and markets, then leverage that insight to decline and implement talent strategies - Partner with business and HR leade…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: 273/6 ม.12 ต.กระบี่น้อย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: สุขุมวิท

- สรรหาบุคลากรให้เพียงพอต่อความต้องการงาน - ดูแลกระบวนการรับสมัคร ทดสอบและสัมภาษณ์พนักงานใหม่ - ประสานงานกับทุกหน่วยงานในการจัดกิจกรรมและการสื่อสารต่างๆ ภายในบริษัท - จัดเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม รวมทั้งเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน - ประสานงานกับทุกหน่วยงานในการจัดกิจกรรมและการสื่อสารต่างๆ ภายในบริษัท - วางแผนบุคคลให้เพียงพอต่อการใช้งาน ไม่มากหรือน้อยเกินไป

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 27 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: 273/6 ม.12 ต.กระบี่น้อย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: พระราม 3

Working Hours • ปฏิบัติงาน วันจันทร์-วันศุกร์ 8.30 น. – 17.30 น. • วันเสาร์ที่ 1และเสาร์ที่4 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 8.30 น. -17.30 น. Job Description • รับผิดชอบการสรรหา การคัดเลือก ติดต่อประสานงานกับผู้สมัครงาน และหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีคุณภาพเข้าทำงานให้ตรง • การบริหารระบบแรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการพนักงาน • วางแผนการอบรม จัดเตรียมการอบรม • จัดทำการประเมินผลการทำงา…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: Head Office Rama 3

• Recommend/utilize effect recruitment channeled and create new activate or programs to increase network with potential source. • Execute a recruit and exit interview process leading to analyst organization development • Conduct performance appraisals and system • Monitor and review performance of employee and discuss with line manager • Coordinate with employee and line manager to devise indi…