ประเภทงาน

แสดง 21- 30 จาก 331 รายการ

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 21 มิถุนายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1. งานด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2. งานด้านความก้าวหน้าในสายอาชีพ 3. งานด้านการฝึกอบรมและการพัฒนา 4. งานด้านทุนเพื่อการพัฒนา 5. งานด้านการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 6. งานด้านการลาเพื่อการพัฒนา 7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 มิถุนายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.ไทรน้อย

จัดทำเอกสาร จัดบอร์ด ทำกิจกรรมต่างๆ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 มิถุนายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ยูโรเปี้ยน สแนค ฟู้ด จำกัด

1.งานพัฒนาและฝึกอบรม -วิเคราะห์ความต้อง และจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี -วางแผน และจัดทำการพัฒนาและฝึกอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว -ติดตามผลการดำเนินการฝึกอบรม -ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาและฝึกอบรม -ติดต่อประสานงานกับวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -จัดเตรียมความพร้อมในการจัดฝึกอบรม ดำเนินการจัดฝึกอบรม -ประเมินผลการฝึกอบรม/ติดตามผลการฝึกอบรม -บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม -นำส่งรายงานการฝึกอบ…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 พฤษภาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 273/6ม.12

ฝึกอบรมพนักงานในองค์กร

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 พฤษภาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 273/6ม.12

จัดอบรมพนักงานในองค์กร

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 เมษายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท เอ็ม.เค.แอล. จำกัด เลขที่ 168/88 ม.5 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ซอยกระทุ่มล้ม 32 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73220

1.จัดทำทะเบียน ประวัติพนักงาน 2. จัดทำประวัติการทำงาน ขาด ลา มาสาย ฯลฯ 3.จัดทำ คำนวนค่าแรง เงินเดือน เงินได้พนักงาน ภาษี และประกันสังคม 4.จัดหาพนักงาน ตามความต้องการของบริษัทฯ และนัดสัมภาษณ์ 5. แนะนำและให้ข้อมูลกับพนักงาน(เข้าใหม่) ในรายละเอียดที่รับหน้าที่ กฎระเบียบปฏิบัติของบริษัท และอื่น ๆ 6. จัดทำเอกสารแรงงานต่างด้าวและติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน 7. ทำงานตาม ใบ Job Descript…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 มีนาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: รอยัล เพลส 2, 6/6 ซอยมหาดเล็กหลวง 2, ถนนราชดำริ

ดำเนินการ จัดทำ/แจกโปรชัวร์ ใบปลิว ติดประกาศรับสมัครงาน ย่านแหล่งชุมชนต่างๆ อัพเดท จ๊อบหางานเสมอ ประสานกับสนง.จัดหางานเขตพิ้นที่ใกล้สาขา เพื่อขอประกาศตำแหน่งงานว่าง รับสัมคร สัมภาษณ์ คัดเลือก ทุกตำแหน่งงานในร้านอาหาร (พนักงานเสิร์ฟ ผู้ช่วยกุ๊ก แคชเชียร์ ล้างจาน แม่บ้าน Supervisor ฯลฯ) ประสานกับผู้จัดทำเรื่องแรงงานต่างด้าว และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 มีนาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 111/94-95 ถนน รัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

1. Recruitment & Performance Evaluation. 2. Developing job descriptions, preparing recruiting advertisements, checking application forms, short listing, interviewing and selecting candidates. 3. Dealing with the government for submitting HR's documents such as social security fund. 4. Working closely with departments in a consultancy role. 5. Help improving employee relations and respo…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัทรอยัล ฟอเร้นจ์ เทรดดิ้ง จำกัด

- สรรหาและคัดสรรบุคลากร ดูแลกระบวนการรับสมัคร ทดสอบและสัมภาษณ์พนักงานใหม่ - ดูแลสวัสดิการพนักงาน เช่น เครื่องแบบพนักงาน ประกันสังคม ประกันสุขภาพ พักผ่อนประจำปี ฯลฯ - จัดเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม รวมทั้งเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน - ประสานงานกับทุกหน่วยงานในการจัดกิจกรรมและการสื่อสารต่างๆ ภายในบริษัทฯ - สร้างระบบการพัฒนาบุคลากร และจัดทำรายงานประเมินผลความคืบหน้าของพนักงานเป็นประ…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: สมุทรสาคร

จัดทำแผนอบรมประจำปี ประสานงานการอบรมภายใน และภายนอก งานอื่นๆ ในฝ่ายบุคคล