ประเภทงาน

แสดง 91- 100 จาก 331 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 ธันวาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: Bangkok

1. Establish Company training policies and procedure as a guideline for all group of companies to follow and aligned with OCS Standard. 2. Propose the Training and people Development cost and forecast on quarterly basis and be able to give an advice if needed in order to ensure the effective people spending. 3. Establish, propose and manage effective people Development programs including ann…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 ธันวาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: สาทร

Help to support HRD & HRM function, especially for Training & Development sectors.

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 ธันวาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร

รับผิดชอบงานด้านการบันทึกการลงเวลาทำงานของพนักงาน การทำงานล่วงเวลา วันหยุดของพนักงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 พฤศจิกายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: 573/109 ซ.รามคำแหง 39 (เทพลีลาแยก 14) ถ.รามคำแหง แขวงพลับพลา

ประสานงานการสรรหา-ว่าจ้าง-ฝึกอบรม และออกรายงาน ประสานงานการประเมินผล และจัดทำรายงาน ดูแลงานสัญญาต่างๆในงานที่เกี่ยวข้อง งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 17 พฤศจิกายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: ฝ่ายครัวการบิน

เจ้าหน้าที่จัดอบรม ทำสื่อการสอน จัดทำคู่มือการสอน บันทึกข้อมูล ตัดต่อวีดีโอ ทำงานกราฟฟิก

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 พฤศจิกายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท พีพี ออนไทม์ อาคารพระราม3 ทาวเวอร์ ชั้น5

หน้าที่ความรับผิดชอบ : - สอนงาน ติดตาม ควบคุมการแก้ไขปัญหา และปฎิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ - ดูแลตามหมวดความรับผิดชอบ งานอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น 1 รับผิดชอบบริหารจัดการอาคารสถานที่ 2 วินัยองค์กรณ์ กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ 3 สวัสดิการ อุปกรณ์สำนักงาน แม่บ้าน 4 บริหารจัดการยานพาหนะบริษัท และการบำรุงรักษา

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 พฤศจิกายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: วัชรพล เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดงาน 1.สรรหาว่าจ้างทั้งระบบ 2.ฝึกอบรมทั้งระบบ 3.สวัสดิการ เช่น กองทุนประกันสังคม,กองทุนเงินทดแทน,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4.ประเมินผลพนักงานประจำปี 5.ควบคุมกำกับเอกสาร ISO 9001:2008 ของแผนก คุณสมบัติ 1.เพศ ชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป 2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง 3.มีประสบการณ์ทางด้าน HRM/HRD จะพิจารณาเป็นพิเศษ 4.มีความรู้ระบบ …

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 ตุลาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท เพรซิเดนท์ อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด อ.ปากเกร็ด

ข้อมูล และวิธีการติดต่อกลับ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครงานได้ที่ คุณชานนท์ โทร. 02-5017999 ต่อ 342 บริษัท เพรซิเดนท์ อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด 21/6 หมู่3 คลองพระอุดม ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 Email : chanon_potter@hotmail.com http://www.presidentinterpharma.com http://www.youtube.com/watch?v=wEJlLL09Bxk#t=10

เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 10 ตุลาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพ

ทำสถิติเวลาของพนักงาน เก็บประวัติพนักงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 ตุลาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงแรม อีสติน โฮเต็ล พัทยา

บริหารงานทรัพยากรบุคคลและฝึกอบรมพนักงาน