ประเภทงาน

แสดง 1- 10 จาก 328 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 สิงหาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท สปีดี้ แพ็กเกจ เอ็กซ์เพรส จำกัด อินทามระ ซ.6

-สรรหาพนักงานตามที่หน่วยงานมีการร้องขอ -โทรนัดสัมภาษณ์พนักงาน -สัมภาษณ์พนักงาน -ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ -จัดการงานด้านเอกสาร งานธุรการทั่วไป ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น.

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 มิถุนายน 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ดับบลิวเฮ้าส์ จำกัด สำนักงานใหญ่ ซอยรามอินทรา 14 (ซอยมัยลาภ)

-สรรหาพนักงานตามที่ฝ่ายต่าง ๆ ร้องขอ -อบรม ปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ก่อนเริ่มงาน -ดูแลและควบคุมการมาทำงานของพนักงานและจัดทำรายงานประจำเดือน -ดูแลสต๊อกชุดยูนิฟอร์มของพนักงาน -ดูแลและควบคุมการเบิกจ่ายอุปกรณ์สำนักงาน ทำเรื่องขอซื้ออุปกรณ์สำนักงาน -จัดทำเอกสารตามระบบ ISO9001 : 2015 -จัดหาหัวข้ออบรมสำหรับพนักงาน และรวบรวมชั่วโมงการอบรมของพนักงานให้เป็นไปตามระบบ ISO9001 : 2015 -จัดทำเอกสาร และดำเนินก…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 กุมภาพันธ์ 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.บางเลน นครปฐม

1.งานสรรหา พนักงานรายวัน 2.งานต่างด้าว , จัดทำเอกสารรายงานตัว 90 วัน ขึ้นทะเบียน เปลี่ยนนายจ้าง ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ต่ออายุ Pass sport และ ต่ออายุ Visa ของพนักงานให้ถูกต้องตามกฏหมาย 3.จัดทำค่าแรงค่าจ้าง พนักงานรายวัน 4.ตรวจสอบชั่วโมงการทำงาน และชั่วโมง OT. ของพนักงานรายวัน 5.ทำต้นทุนค่าแรงประจำวัน 6.จัดทำประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ 7.งานสวัสดิการต่างๆ 8.งานจัดซื้อของประจำโรงงาน 9.งานรับรอง…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 กุมภาพันธ์ 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: ออฟฟิต

- ประสานงานและจัดทำเอกสารต่างๆ - จัดทำข้อมูลการเสนอขออนุมัติต่างๆ - การจัดทำแฟ้มประวัติของบุคลากร - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 มกราคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.บางเลน นครปฐม

1. กำหนดนโยบายในการบริหารบุคลากร 2. วางแผนกำลังคนทั้งระยะสั้นและระยะยาว 3. วางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาและฝึกอบรม 4. วางแผนการพัฒนาและฝึกอบรมทั้งระยะสั้น และระยะยาว 5. กำหนดนโยบายด้านผลตอบแทน 6. พัฒนา/ทบทวนระบบการจ่ายผลตอบแทน 7. สำรวจเปรียบเทียบผลตอบแทนกับองค์การอื่น 8. กำหนดนโยบายด้านพนักงานสัมพันธ์ 9. ทบทวนกฎระเบียบข้อบังคับ 10. ประชุมร่วมกับตัวแทนพนักงานและแก้ไขปัญหาข้อพิพาทภายในองค์การ…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 ตุลาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: 26 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 7 (แยกแรก ขวามือ) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

-สรรหาพนักงานตามที่ได้รับมอบหมาย -จัดทำเอกสารของแผนกบุคลทั้งหมด -ประสานงานกับแผนกต่างๆ -ทำงานเดือน -งานธรุการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: 25,000
อัพเดท: 15 ตุลาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 ตุลาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

-เช็คสถิติการทำงานของพนักงาน -จัดทำเงินเดือน/ภงด1/ -ยื่นรายชื่อพนักงานเข้าออก/เงินสมทบประกันสังคม(ผ่านอินเทอร์เน็ต) -สรรหาพนักงาน -จัดทำรายงานปลายปีในส่วนของราชการที่เกี่ยวข้อง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 ตุลาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: สุขุมวิท 62/1

Work closely with HR Manager to drive HR activities in Employee Relations, Training and related job. Associate with related team to empower culture to motivate employees. Support employees need/ goal by recommend the best solution to meet those needs. Proactively supports the delivery of HR Process to others team. Actively identifying gaps, and proposing and implementing the changes necessary …

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 ตุลาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: กระทุ่มแบน

รายละเอียดของงาน 1. ทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกใบสมัครงานและนัดสัมภาษณ์งานให้ตรงกับความต้องการในแต่ละตำแหน่ง งานต่าง ๆ 2. จัดทำทะเบียนประวัติของพนักงานเข้าใหม่ - ลาออก และทะเบียนประวัติของพนักงานทั้งหมด 3. ออกรายงานการประเมินผลการทดลองงาน 119 วัน ของพนักงาน พร้อมทำการประเมินผลการทดลองงานร่วมกับหัวหน้าในแต่ละแผนก 4. ตรวจเช็คเวลาการทำงาน การทำงานล่วงเวลา การขาด ลา มาสาย ประจำวันของพนักงานแต่ละคน …