ประเภทงาน

แสดง 1- 10 จาก 331 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 พฤษภาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: ซ.วิภาวดี-รังสิต 16

- สรรหาบุคลากรที่เหมาะสมให้กับบริษัท ด้วยช่องทางต่างๆ - จัดการเอกสารการสมัครงานของผู้สมัคร - นัด วัน-เวลา สมัครงาน และเข้าร่วมสัมภาษณ์เป็นบางครั้ง - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 21 เมษายน 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: สมุทรสาคร

- สรรหาบุคลากรสายโรงงานอุตสาหกรรม (รายวัน / รายเดือน กลุ่มงานช่างเครื่อง และแรงงานต่างด้าว) - จัดหา ประสานงาน ทำสัญญาแรงงานต่างด้าว

เงินเดือน: 90,000
อัพเดท: 8 กุมภาพันธ์ 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ อาคารอรรถกระวี 2 ซอยสุขุมวิท 26

The Role: Head of Talent Acquisition (Selection and Admissions) At the core of Teach For Thailand’s unique model is our ability to inspire Thailand’s best talents to join the movement and become lifelong champions of educational inequity. The Talent Acquisition Team takes a unique approach in identifying, cultivating, and selecting Thailand’s future leaders to join our flagship “Leaders For Ch…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 ธันวาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่

1. Work with company CEO and/or Director to strategically plan HR initiatives that will benefit the company and encourage more efficient and beneficial work from employees 2. Direct all hiring and training procedures for new employees 3. Continually educate employees on company policies 4. Monitor employee progress and stay abreast on company climate and culture, ensuring it stays positive and…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 มิถุนายน 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ดับบลิวเฮ้าส์ จำกัด สำนักงานใหญ่ ซอยรามอินทรา 14 (ซอยมัยลาภ)

-สรรหาพนักงานตามที่ฝ่ายต่าง ๆ ร้องขอ -อบรม ปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ก่อนเริ่มงาน -ดูแลและควบคุมการมาทำงานของพนักงานและจัดทำรายงานประจำเดือน -ดูแลสต๊อกชุดยูนิฟอร์มของพนักงาน -ดูแลและควบคุมการเบิกจ่ายอุปกรณ์สำนักงาน ทำเรื่องขอซื้ออุปกรณ์สำนักงาน -จัดทำเอกสารตามระบบ ISO9001 : 2015 -จัดหาหัวข้ออบรมสำหรับพนักงาน และรวบรวมชั่วโมงการอบรมของพนักงานให้เป็นไปตามระบบ ISO9001 : 2015 -จัดทำเอกสาร และดำเนินก…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 กุมภาพันธ์ 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.บางเลน นครปฐม

1.งานสรรหา พนักงานรายวัน 2.งานต่างด้าว , จัดทำเอกสารรายงานตัว 90 วัน ขึ้นทะเบียน เปลี่ยนนายจ้าง ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ต่ออายุ Pass sport และ ต่ออายุ Visa ของพนักงานให้ถูกต้องตามกฏหมาย 3.จัดทำค่าแรงค่าจ้าง พนักงานรายวัน 4.ตรวจสอบชั่วโมงการทำงาน และชั่วโมง OT. ของพนักงานรายวัน 5.ทำต้นทุนค่าแรงประจำวัน 6.จัดทำประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ 7.งานสวัสดิการต่างๆ 8.งานจัดซื้อของประจำโรงงาน 9.งานรับรอง…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 กุมภาพันธ์ 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: ออฟฟิต

- ประสานงานและจัดทำเอกสารต่างๆ - จัดทำข้อมูลการเสนอขออนุมัติต่างๆ - การจัดทำแฟ้มประวัติของบุคลากร - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 มกราคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.บางเลน นครปฐม

1. กำหนดนโยบายในการบริหารบุคลากร 2. วางแผนกำลังคนทั้งระยะสั้นและระยะยาว 3. วางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาและฝึกอบรม 4. วางแผนการพัฒนาและฝึกอบรมทั้งระยะสั้น และระยะยาว 5. กำหนดนโยบายด้านผลตอบแทน 6. พัฒนา/ทบทวนระบบการจ่ายผลตอบแทน 7. สำรวจเปรียบเทียบผลตอบแทนกับองค์การอื่น 8. กำหนดนโยบายด้านพนักงานสัมพันธ์ 9. ทบทวนกฎระเบียบข้อบังคับ 10. ประชุมร่วมกับตัวแทนพนักงานและแก้ไขปัญหาข้อพิพาทภายในองค์การ…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 ตุลาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: 26 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 7 (แยกแรก ขวามือ) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

-สรรหาพนักงานตามที่ได้รับมอบหมาย -จัดทำเอกสารของแผนกบุคลทั้งหมด -ประสานงานกับแผนกต่างๆ -ทำงานเดือน -งานธรุการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: 25,000
อัพเดท: 15 ตุลาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ