ประเภทงาน

แสดง 41- 50 จาก 132 รายการ

เงินเดือน: 10,000
อัพเดท: 22 สิงหาคม 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: หน่วยธุรกิจการบินราคาประหยัด สังกัดการบินไทย (Thai Smile)

ควบคุมและตรวจสอบรายได้ และรายจ่ายของบริษัท ประสานงานและรายงานข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในและภายนอกบริษัทและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 20 มิถุนายน 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: ผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เป็นองค์กรสาธารณกุศล มีพันธกิจในการทำงานเพื่อผู้หญิง ทั้งในการให้ความช่วยเหลือ และการเสริมสร้างศักยภาพและสถานภาพ ซึ่งภารกิจสำคัญ คือ งาน บ้านพักฉุกเฉิน ซึ่งให้การดูแลผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาความรุนแรง งานในเชิงรุกที่ครอบคลุมศูนย์การศึกษาและฝึกอาชีพ และ งานพัฒนาเยาวชน รวมทั้งงานด้านอื่นๆที่เอื้อต…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 มิถุนายน 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.สันป่าตอง

ดูแลและรับผิดชอบงานฝ่ายบุคลากรและปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัท

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 มิถุนายน 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.สันป่าตอง

บริหารและกำกับดูแลงานให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการดำเนินงานของบริษัท

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 มิถุนายน 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.สันป่าตอง

บริหารสินเชื่อของสถาบันการเงิน การควบคุม กำกับดูแลและประสานงาน ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 มกราคม 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: 2864-8 ลาดพร้าว ซ.128/4 ถ.ลาดพร้าว คลองจั่น บางกะปิ(เดินเข้าซอยลาดพร้าว 128/4 มา 200 ม.บริษัทอยู่ซ้ายมือ)

- รับนโยบายจากบริษัทควบคุมและบริหารทีมงาน ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - วางแผนการทำงานของทีมงาน ติดตามผลงานของแต่ละทีมงาน - แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับทีมงาน - ควบคุมดูแลทีมงานและลูกค้าสัมพันธ์

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 27 ธันวาคม 2552
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ลากูน่า เอ็กซ์เคอร์ชั่น จำกัด

ควบคุมดูแลและวางแผนการดำเนินงานของแผนกสันทนาการ (Adventure และ Kids Activity)

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 27 ธันวาคม 2552
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ลากูน่า เซอร์วิส จำกัด

ควบคุมดูแลการทำงานของแผนกช่าง (Boiler, mechanic, repair and maintenance)

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 27 ธันวาคม 2552
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ลากูน่า เซอร์วิส จำกัด

ควบคุมดูแลการทำงานของแผนกซักรีด

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 27 ธันวาคม 2552
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ลากูน่า เซอร์วิส จำกัด

ควบคุมดูแลและวางแผนการทำงานทั้งงานซ่อมแซมบำรุงรักษา (Boiler, ซ่อมเครื่องจักร, ซ่อมรถ)และงานช่างบริการภายนอก (Aircondition marquee ให้โรงแรมในเครือ)