ประเภทงาน

แสดง 31- 40 จาก 132 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 ธันวาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจำกรุงเทพ,ปริมณฑลลและต่างจังหวัด

สวัสดิการ ประกันสังคม,กองทุนเงินทดแทน,เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร,ประกันชีวิต, เงินช่วยพนักงานที่ประสบภัย,ค่าทำศพบิดา มารดา,อบรมพัฒนา,กองทุนฌาปณกิจสงเคราะห์,วันหยุดตามกฎหมายแรงงาน,อื่นๆ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 พฤศจิกายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพฯ - ชลบุรี

ดูแล บริหารจัดการงานภายในองค์กร และปฏิบัติงานตามนโยบายให้เป็นไปตามบริษัทกำหนด

เงินเดือน: 20,000
อัพเดท: 9 ตุลาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารพหลโยธินเพลส ชั้นที่ 24 ถนนพหลโยธิน ซอย 8 (ซอยสายลม,ใกล้ BTS อารีย์) แขวงสามเสนใน

ลักษณะงาน 1.ติดต่อประสานงานภายใน ดูแลเอกสาร 2.ควบคุมพัฒนาบุคคลากร 3.จัดฝึกอบรม 4.กำกับดูแล สนับสนุนและส่งเสริมการทำงาน หน่วยงานของเราเน้นการบริหาร เพราะในส่วนนี้จำนวนตัวแทนของบริษัทมีมาก เนื่องจากตัวแทนส่วนใหญ่เป็น Part Time แต่ผู้ที่บริหารตัวแทนนั้นยังมีไม่เพียงพอ ดังนั้นบริษัทจึงต้องการบุคลากรเพิ่มเพื่อมาบริหารตัวแทนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ท่านใดสนใจบริหารด้วยและขายไปด้วยสามารถทำได้…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 สิงหาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปทุมธานี

- วางแผนงานด้านการตลาด และบริหารกิจกรรมทางการตลาด - วางแผนกลยุทธ์การหากลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ได้ผู้ตอบแบบสอบถาม - ดูแลการทำงานของทีมงานการตลาดให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท - ประสานงานลูกค้าและทีมงาน ให้ดำเนินไปอย่างราบรื่น และสำเร็จเรียบร้อย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 พฤศจิกายน 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: 30,000
อัพเดท: 17 พฤศจิกายน 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: เซ็นทรัลเวิลด์,ปิ่นเกล้า,พระราม2,พระราม9,แจ้งวัฒนะ ซีคอนสแควร์ เซ็นทรัลพิษณุโลก , เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี

บริหารสาขา-ยอดขาย ดูแลพนักงานในสาขา

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 พฤศจิกายน 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: กทม

1.บริการลูกค้าภายในร้าน 2.ดูแลความสะอาดภายในร้าน 3.สร้างยอดขาย 4.ดูแลความเป็นระเบียบภายในร้าน 5.แก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในร้าน

เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 17 สิงหาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: เซ็นทรัลพระราม3 เซ็นทรัลพระราม9 ตึกPortico นวมินทร์ ซิตี้ อเวนิว และเซ็นทรัลลาดพร้าว

1.บริการลูกค้าภายในร้าน 2.ดูแลความสะอาดภายในร้าน 3.สร้างยอดขาย 4.ดูแลความเป็นระเบียบภายในร้าน

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 17 สิงหาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: เซ็นทรัลพระราม3 เซ็นทรัลพระราม9 ตึกPortico นวมินทร์ ซิตี้ อเวนิว และเซ็นทรัลลาดพร้าว

1.บริการลูกค้าภายในร้าน 2.ดูแลความสะอาดภายในร้าน 3.สร้างยอดขาย 4.ดูแลความเป็นระเบียบภายในร้าน

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 25 พฤศจิกายน 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: ลาดกระบัง/นนทุบรี

บริหารอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร