ประเภทงาน

แสดง 11- 20 จาก 132 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 พฤษภาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร

บริหาร-จัดการงานด้านดูแลสวนที่ได้รับมอบหมายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ควบคุมคนงานฝ่ายดูแลให้เป็นไปตามเป้าหมาย จัดทำรายงานเพื่อรายงานความคืบหน้าของงานเป็นระยะ ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 พฤษภาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ร้านอาหาร

- supervisor ดูแลและควบคุมการทำงานของพนักงานเสริฟ์ จัดเตรียมความเรียบร้อยของส่วนห้องอาหารก่อนจัดให้บริการ เช็คความสะอาดและความเป็นระเบียบ - ผู้จัดการร้านรับผิดชอบเรื่องการบริการอาหาร และเครื่องดื่มทั้งหมด การตลาด และการดูแลลูกค้าและความเรียบร้อยของพนักงานในภาพรวม

เงินเดือน: 20,000
อัพเดท: 23 กุมภาพันธ์ 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: 8/15 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงศาลาธรรมสพน์

1. ดูแลความรับผิดชอบการปฏิบัติงานทั้งในด้านคุณภาพ และมาตรฐานการต้อนรับ และการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ให้ถูกสุขอนามัย 2. ดูแลความเรียบร้อยของการเตรียมการเปิดและปิดศูนย์อาหารในแต่ละวัน 3. สามารถดูแลภาพรวมของงานบริการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจต่อลูกค้าสูงสุด 4. ตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการ และติดตามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ 5. ใช้ดุลยพินิจ ท่าท…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 ธันวาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ไฟน์ คอมโปรแนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

•To lead and control Engineering / Die Making Section •KPI / ADP / Budget •Project Control and Monitor • Report to GM (Malaysia) / Technical Director (Japanese)

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 ธันวาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: สาขาเซ็นทเวิลด์

1. วางแผนการทำงาน เช่น การจัดตารางทำงานรายสัปดาห์ การจัดตำแหน่งในการทำงาน 2. การวางแผนในการแพลนวัตถุดิบ เพื่อให้สอดคล้องกับการบริการ 3. ให้คำแนะนำ หรือ แนะแนว เมื่อพนักงานมีปัญหา หรือ มีข้อบกพร่องไม่เข้าใจในการทำงาน 4. สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เมื่อลูกค้าไม่พึ่งพอใจ 5. ควบคุมให้การปฏิบัติงานของพนักงานในสังกัดเป็นไปตามมาตรฐาน 6. ตรวจเช็คเอกสารทุกวัน ในการ เปิด- ปิด ร้าน 7. ติดต่อประ…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 31 สิงหาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: ทำงานวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่2 ซอยบางแวก9 แขวงบางแวก

1.วางแผน กำหนดเป้าหมายการจัดการของฝ่ายผลิต 2.ควบคุม ดูแลกระบวนการผลิตสินค้าให้มีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้า 3.ปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 4.ลดต้นทุนในการผลิตสินค้า 5.ควบคุม ดูแลการทำงานของบุคลากรในฝ่ายผลิตในระดับต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ

เงินเดือน: 25,000
อัพเดท: 24 กรกฎาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: ซอยจรัญสนิทวงศ์ 13

ดูแลให้คำปรึกษาพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ให้งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ กับคนไข้ที่สนใจมาเข้าพัก ประสานกับญาติและสถานพยาบาลเมื่อคนไข้มีความจำเป็นต้องเข้าตรวจที่รพ. อยู่เวรนอกเวลาทำการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 ตุลาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: 555 หมู่ 7 ถ.ศรีเพ็ญ ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ

ผจก.ฝ่ายควบคุมการผลิต และ ผช.ผจก.ฝ่ายควบคุมการผลิต

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 ตุลาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: 555 หมู่ 7 ถ.ศรีเพ็ญ ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ

ผู้จัดการโครงการ และ ผช.ผจก.โครงการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 ตุลาคม 2558
สถานที่ปฏิบัติงาน: ภูเก็ต

ลักษณะงาน ควบคุม ดูแลงานบริหารโครงการคอนโด งานความสะอาด ความปลอดภัย ดูแลทรัพย์สินส่วนกลางและรอบๆ บริเวณอาคารให้พร้อมใช้ ควบคุมทีมช่างอาคาร ฯลฯ