ประเภทงาน

แสดง 1- 10 จาก 130 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 มิถุนายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

บริหารจัดการด้านการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรมไทย ดำเนินการยกย่อง เชิดชูครู รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผลงานและเผยแพร่ภูมิปัญญาให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ดำเนินการสำรวจและจัดทำสำมะโนผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรม สมาคมและเครือข่าย โดยปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ยกระดับมาตรฐานงานศิลปหัตถกรรมของครูและสมาชิกเพื่อสร้างการยอมรับในระดับสากล ทำหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลองค์ความรู้…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 เมษายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เฟส 8 จ.ชลบุรี

Control and Manaagement in Assembly & Pre Assembly Line.

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

หน้าที่ความรับผิดชอบ (โดยย่อ) บริหารจัดการการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ ศ.ศ.ป. ประกอบด้วยการส่งเสริมคุณค่าหัตศิลป์ การยกย่องเชิดชู ครูศิลป์ ครูช่าง ทายาท การรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลสมาชิก การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์/นวัตศิลป์ไทย การพัฒนาศักยภาพสมาชิก ทั้งในด้านทักษะฝีมือ และศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในงานศิลปหัตถกรรมกับสมาชิกตลอดห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) รวมทั้งส่งเ…

เงินเดือน: 25,000
อัพเดท: 27 มิถุนายน 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: (ประจำสาขา วิภาวดี ซอย 20 )

1.ตรวจสอบความสะอาดและความเรียบร้อยของหน้าร้าน 2.ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์และวัตถุดิบต่างๆ 3.ตรวจสอบความถูกต้องของงานเอกสารต่างๆ 4.ดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามกฏของบริษัท 5.ดูแลและควบคุมการลดต้นทุนต่างๆ 6.แก้ไขปัญหาและรับมือกับการร้องเรียนของลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ 7. แนะนำโปรโมชั่นต่างๆให้ลูกค้าต่างๆให้ลูกค้า 8.เชียร์ขายอาหารเครื่องดื่มและขนมหวา…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 มิถุนายน 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: NK Clinic

-สามารถ Set คลินิกเวชกรรมได้ (มีที่ปรึกษาให้ แค่เพียงดำเนินงาน) -สามารถทำงานหรือประสานงานกับแพทย์ได้ -ทำหัตถการเกี่ยวกับผิวหน้าได้(นวดหน้า) -สามารถใช้เครื่องIPLได้ -มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถควบคุมผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาได้ -มีประสบการ์ด้านคลินิกความงามจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 มิถุนายน 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: 745 ซ.อุดมสุข 49 แขวงบางจาก

รับผิดชอบและจัดการงานร้านอาหารมาเก๊า ดูแลลูกค้า และอบรมพนักงานทั้งหมด

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 มิถุนายน 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: สุขุมวิท 103, กทม.

ช่วยงานผู้จัดการร้านอาหารมาเก๊า สามารถทำหน้าที่และตัดสินใจแทนผู้จัดการร้านได้

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 31 พฤษภาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ไม่กำหนด

Responsibilities: • Plan and track construction plans. • Integrate various sub-contractor interfaces. • Review the work progress on daily basis. • Ensure quality and progressively construction. Qualifications: • BS or higher degree in civil, architecture engineering or construction management related field. • 0-3 year experience in construction site. • Excellent time and project managemen…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 พฤษภาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร

บริหาร-จัดการงานด้านดูแลสวนที่ได้รับมอบหมายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด ควบคุมคนงานฝ่ายดูแลให้เป็นไปตามเป้าหมาย จัดทำรายงานเพื่อรายงานความคืบหน้าของงานเป็นระยะ ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 พฤษภาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ร้านอาหาร

- supervisor ดูแลและควบคุมการทำงานของพนักงานเสริฟ์ จัดเตรียมความเรียบร้อยของส่วนห้องอาหารก่อนจัดให้บริการ เช็คความสะอาดและความเป็นระเบียบ - ผู้จัดการร้านรับผิดชอบเรื่องการบริการอาหาร และเครื่องดื่มทั้งหมด การตลาด และการดูแลลูกค้าและความเรียบร้อยของพนักงานในภาพรวม