ประเภทงาน

แสดง 1- 10 จาก 137 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 มีนาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัทโปลิโฟม (สาขา)

ควบคุมดูแลบริหารงานภายในโรงงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 มกราคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: พรีโน่คลินิก สาขา ราม 2 บางนา

ด่วน รับสมัคร ผู้จัดการ ประจำ PRENO CLINIC บางนา (ตรงข้าม ม.รามคำแหง บางนา) หน้าที่ • ดูแลภาพรวมคลินิก และยอดขาย • หัวหน้าทีมทรีทเมนต์ • ช่วยหัตถการแพทย์ • เทรนพนักงานใหม่ • อบรมพนักงานทรีทเมนต์ในคลินิก • จัดทำระบบงานเอกสาร - รายได้แล้วแต่ประสบการณ์ - เพศ หญิง อายุ 30-45 ปี - มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีบุคลิกภาพที่ดีและมีใจรักด้านบริการ - สามารถขาย/แนะนำคอร์สให้กับลูกค้าได้ - สามารถบริ…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 พฤศจิกายน 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: อุดรธานี

ทำงานในออฟฟิศ - กำกับดูแลและบริหารทีมงาน - วิทยากร เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม ให้ความรู้และพัฒนาบุคลากร - จัดกิจกรรม สัมนา จัดแคมป์ ท่องเที่ยว - งานเอกสาร งานทะเบียน ✓ (ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ หยุดเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลาทำงาน 9.00-17.00 น.) คุณสมบัติ : - ไม่จำกัดเพศ - อายุ 20 - 35 ปี - วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. , ปวส. และปริญญาตรีหรือสูงกว่า - มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น ร…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 20 มิถุนายน 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: ศูนย์ขยายงาน Leader Group Khonkaen 103/23 ถนนแก่นตูมประชาราษฎร์ ในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

หน่วยงานมุ่งเน้นงานด้านการบริหาร เกี่ยวกับการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร สรรหาและพัฒนาบุคลากรทางด้านนักบริหารการตลาด สร้างความเป็นมืออาชีพด้านงานบริหารการตลาด พัฒนาสู่ความเป็นผู้บริหาร กำกับดูแล ช่วยเหลือประสานงานฝ่ายขายซัพพอร์ตทีมขาย

เงินเดือน: 30,000
อัพเดท: 30 พฤษภาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: J&T Express สาขาอุดมสุข (818/42-43 โครงการ The Master at BTS Udomsuk ถนนอุดมสุข แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ)

1. แปลเอกสารจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย และจากภาษาไทยเป็นภาษาจีน 2. ทำหน้าที่เป็นล่ามในที่ประชุม และจัดทำรายงานการประชุม 3. เดินทางไปตรวจงานที่สาขาร่วมกับผู้จัดการทั่วไป และวางแผนงานเพื่อแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าในการทำงาน 4. ทำงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 สิงหาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: เพชรบุรี ตัดใหม่

3. ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ โรงงาน บริษัท ทำเกี่ยวกับ Machine and Car Electric - กรุงเทพมหานคร หรือ ต่างจังหวัด 40,000 - 50,000 THB a month ตำแหน่ง รายได้ 40,000 + จบปริญญาตรี ทุกสาขา -สือสาร อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ - ทำงานด้านเอกสารได้ - word ,excel และ อื่นๆ ได้ - ชำนาญ การด้าน รถ อิเล็คทริค อุปกรณ์ อิเล็คทริค - มีความรู้ เรื่องช่าง , ช่าง รถ - บุคลิกภาพดี มีความมั่นใ…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 สิงหาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: เพชรบุรี ตัดใหม่

1.Manager ผู้จัดการ บริษัท ทำเกี่ยวกับ Machine and Electric - กรุงเทพมหานคร 25,000 - 40,000 THB a month ตำแหน่ง ผู้จัดการ รายได้ 25,000 บาท + คอมมิชชั่นเพิ่มเติม+ อื่นๆ จบปริญญาตรี ทุกสาขา -สือสาร อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ - ทำงานด้านเอกสารได้ - word ,excel และ อื่นๆ ได้ - มีพื้นฐานเบื้องต้น การตลาด - มีพื้นฐานเบื้องต้น การขาย - บุคลิกภาพดี มีความมั่นใจ, ขยัน - มีรถยนต์…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 มิถุนายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

บริหารจัดการด้านการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรมไทย ดำเนินการยกย่อง เชิดชูครู รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผลงานและเผยแพร่ภูมิปัญญาให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ดำเนินการสำรวจและจัดทำสำมะโนผู้ประกอบการศิลปหัตถกรรม สมาคมและเครือข่าย โดยปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ยกระดับมาตรฐานงานศิลปหัตถกรรมของครูและสมาชิกเพื่อสร้างการยอมรับในระดับสากล ทำหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลองค์ความรู้…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 เมษายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เฟส 8 จ.ชลบุรี

Control and Manaagement in Assembly & Pre Assembly Line.

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

หน้าที่ความรับผิดชอบ (โดยย่อ) บริหารจัดการการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ ศ.ศ.ป. ประกอบด้วยการส่งเสริมคุณค่าหัตศิลป์ การยกย่องเชิดชู ครูศิลป์ ครูช่าง ทายาท การรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลสมาชิก การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์/นวัตศิลป์ไทย การพัฒนาศักยภาพสมาชิก ทั้งในด้านทักษะฝีมือ และศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในงานศิลปหัตถกรรมกับสมาชิกตลอดห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain) รวมทั้งส่งเ…