ประเภทงาน

แสดง 51- 60 จาก 64 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 20 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: ถ พระราม 3

ฝ่ายศิลปื

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 พฤษภาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: ที่โรงเรียน

สอนศิลปะเด็ก 4-12ปี คิดโจทย์งานแต่ละสัปดาห์ ดูแลนักเรียนให้ทำงานได้ถูกต้องและครบถ้วน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 เมษายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงเรียนศิลปะเด็กไทยสร้างสรรค์

- สอนคอร์สความถนัดสถาปัตย์ และ / หรือ ออกแบบภานใน - สามารถช่วยสอนคอร์สเด็กเล็กได้ ถ้าจำเป็น

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 27 ธันวาคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงงาน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

-ออกแบบและสร้างสรรค์เฟอร์นเจอร์ เขียนแบบ -ติดตามการผลิตงานสินค้าตัวอย่าง และบล็อก -ตรวจเช็คและทำข้อมูลสินค้าตัวอย่าง -จัดทำเอกสารต่างๆ ของแผนก -รักษาและพัฒนาระบบคุณภาพ ISO 9001 อย่างต่อเนื่อง