ประเภทงาน

แสดง 51- 60 จาก 65 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 กรกฎาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 20 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: ถ พระราม 3

ฝ่ายศิลปื

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 พฤษภาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: ที่โรงเรียน

สอนศิลปะเด็ก 4-12ปี คิดโจทย์งานแต่ละสัปดาห์ ดูแลนักเรียนให้ทำงานได้ถูกต้องและครบถ้วน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 เมษายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงเรียนศิลปะเด็กไทยสร้างสรรค์

- สอนคอร์สความถนัดสถาปัตย์ และ / หรือ ออกแบบภานใน - สามารถช่วยสอนคอร์สเด็กเล็กได้ ถ้าจำเป็น