ประเภทงาน

แสดง 31- 40 จาก 65 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 มกราคม 2552
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ยูนิจี จำกัด 591 ซ.ลาดพร้าว 64 ถ.ลาดพร้าว

จัดทำไฟล์งานเช่น วางโลโก้ จัดวางไฟล์ให้ตรงตามสเปคของลูกค้า จบงานกับลูกค้าได้

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 พฤศจิกายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 ตุลาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 ตุลาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 ตุลาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 ตุลาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 ตุลาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 ตุลาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 ตุลาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 ตุลาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-