ประเภทงาน

แสดง 71- 80 จาก 130 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 เมษายน 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: สาขาสุขาภิบาล 3

ปฏิบัติงานที่สาขาของร้าน โดยรับผิดชอบ จ่ายยา ให้คำแนะนำ คำปรึกษาการใช้ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ รวมทั้งงานจัดการด้านเวชภัณฑ์

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 เมษายน 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: สาขาสุขาภิบาล 3

ปฏิบัติงานที่สาขาของร้าน โดยรับผิดชอบ แนะนำการใช้ยาและผลิตภัณฑ์ จ่ายยาให้คนไข้ตามที่แพทย์สั่ง และตรวจสอบจำนวนยาและเวชภัณฑ์ในสต็อก

เงินเดือน: 30,000
อัพเดท: 8 มีนาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร

ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพ นักกายภาพบำบัด ลักษณะงาน : งานประจำ รายละเอียดงาน : 1.บริหารงานภายในสาขา / คลินิกให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนโยบายที่บริษัทกำหนด 2.ควบคุมดูแลพนักงานภายในสาขา / คลินิกให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 3.ควบคุมดูแลระบบงานภายในสาขา / คลินิกทั้งหมด 4.ป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในสาขา / คลินิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ทุกเขต…

เงินเดือน: 10,000
อัพเดท: 21 กันยายน 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: ซอยเพชรบุรี 7, เพชรบุรี 5 และพัทยา

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 กันยายน 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: เขตจตุจักร

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 20 มิถุนายน 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

ให้คำปรึกษาทางด้านจิตวิทยา และสุขภาพจิต ทดสอบทางด้านสติปัญญา ทดสอบทางจิต สัมภาษณ์ และสังเกตพฤติกรรม ติดตามผล ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้หญิงและเด็ก รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 20 มิถุนายน 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ

สัมภาษณ์ สอบประวัติ เกี่ยวกับผู้รับการสงเคราะห์ เพื่อประกอบการพิจารณาให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือ อย่างถูกต้องและเหมาะสม ออกเยี่ยม ติดตาม แนะนำให้คำปรึกษาแก่ผู้รับการสงเคราะห์ เพื่อให้สามารถที่จะช่วยตนเองและครอบครัวได้ จัดทำสถิติและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้รับการสงเคราะห์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 พฤษภาคม 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: นนทบุรี

พยาบาลพิเศษเฝ้ไข้-ดูแลผู้สูงอายุ ประจำบ้านหรือโรงพยาบาล

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 กันยายน 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: บ้านและโรงพยาบาล

ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้/ไม่ได้ *ผู้สูงอายุสมองเสื่อม อัลไซเมอร์ ผู้ป่วยทางจิต *ผู้ป่วยเรื้อรังในระยะพักฟื้นที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น เบาหวาน ความดัน โรคหัวใจ โรคไต โรคกระดูก ไขข้อ *ผู้ป่วยอัมพฤกษ์/อัมพาต ทำกายภาพบำบัดและที่มีแผลกดทับ *ผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยาง ดูดเสมหะ ให้ออกซิเจน พ่นยา หน้าที่โดยสังเขปของพนักงานดูแลผู้ป่วย-ผู้สูงอายุ • อาบน้ำ-เช็ดตัว เปลี่…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 กุมภาพันธ์ 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารหอการค้าไทยจีน ติดBTS สุรศักดิ์ ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ทำหน้าที่วิเคราะห์สุขภาพ ให้ข้อมูลและคำปรึกษาทางด้านโภชนาการ การบำบัด การออกกำลังกาย และการดูแลสุขภาพ ให้กับผู้ที่สนใจ หรือผู้ป่วยที่เข้ารับการดูแล