ประเภทงาน

แสดง 21- 30 จาก 130 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 20 กรกฎาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 682,684 ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

โทรศัพท์เสนอราคาตรวจสุขภาพให้หน่วยงาน บริษัท ต่างๆ

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 20 มิถุนายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 682,684 ถ.เพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม

1.เจาะเลือด เก็บสิ่งส่งตรวจอื่นๆ 2.การตรวจ ทดสอบ วิเคราะห์ เลือดและสิ่งส่งตรวจอื่นๆ 3.รายงานผลการตรวจส่งให้ลูกค้า

เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 6 มิถุนายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 682,684 ถนนเพชรเกษม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จ.นครปฐม 73000

-รับ-จ่ายเช็ค -บันทึกรายรับ-จ่ายในสมุดบัญชี -รวบรวมเอกสารส่งสำนักงานบัญชี

เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 25 พฤษภาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 682,684 ถ.เพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม

จัดทำเอกสารรายงานผลตรวจสุขภาพ ออกให้บริการหน่วยตรวจสุขภาพตามสถานที่ราชการ หน่วยงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 25 พฤษภาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: 682,684 ถ.เพชรเกษม ต.พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม

ติดต่อลูกค้า ออกให้บริการหน่วยตรวจสุขภาพตามสถานที่ราชการ หน่วยงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

เภสัชกร OPD/IPD

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

พยาบาลวิชาชีพ Ward อายุรกรรม พยาบาลวิชาชีพ Ward ญี่ปุ่น (Ward รวม)

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท

พยาบาลวิชาชีพ OPD MED พยาบาลวิชาชีพ OPD ENT พยาบาลวิชาชีพ OPD EYE

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: สถานที่ปฏิบัติงาน : สกรีนดอร์คลินิก สาขาเหม่งจ๋าย

รายละเอียดงาน : ทำหัตถการและให้คำแนะนำหลังการรักษา เข้าเคสพร้อมกับแพทย์ ดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความพอใจสูงสุด ให้คำปรึกษาแนะนำสินค้าและบริการต่างๆได้อย่างเหมาะสม

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 พฤษภาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: กรุงเทพมหานคร

-จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับทันตแพทย์ -เป็นผู้ช่วยทันตกรรม