ประเภทงาน

แสดง 91- 100 จาก 130 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 มกราคม 2552
สถานที่ปฏิบัติงาน: Bangkok & Upcountry

Our company is a multinational pharmaceutical group based in Italy. The goal of Rottapharm has always been the discovery the development and the distribution around the world of new original drugs for the treatment of major diseases. Rottapharm' strategic therapeutic areas are anti-inflammatory, anti rheumatic, bone-metabolism, menopause, gastrointestinal disorders. We are seeking dynamic and a…

เงินเดือน: 11,000
อัพเดท: 26 ธันวาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงพยาบาลกลาง

ปฏิบัติการหรือให้บริการทางการแพทย์ อาทิ ซักประวัติคนไข้ ตรวจรักษาโรค วินิจฉัย วิเคราะห์ ชันสูตรโรค ควบคุมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย พิจารณาการให้ยา ใช้ยา ผ่าตัดทั่วไป ทำคลอด ฟื้นฟูบำบัดทั้งกายและจิต ออกใบรับรองแพทย์ ปฏิบัติการควบคุมป้องกันโรค การติดต่อและการระบาดของโรค แนะนำและส่งเสริมงานวางแผนครอบครัว ช่วยงานวิจัยเกี่ยวกับการแพทย์ และสาธารณสุขทั่วไป ให้การศึกษา ฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 ตุลาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 ตุลาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 ตุลาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: 25,000
อัพเดท: 2 ตุลาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: อาคารหอการค้าไทยจีน ชั้น 35-37 BTS สุรศักดิ์ สาทรใต้

จัดโปรแกรมการบำบัดให้กับผู้ป่วยแต่ละกลุ่มอาการของโรค ติดตามการเข้าโปรแกรมของผู้ป่วย และปรับการดูแล

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 กันยายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 กันยายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 กันยายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 กันยายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-