ประเภทงาน

แสดง 1- 10 จาก 13 รายการ

เงินเดือน: 17,000
อัพเดท: 18 ตุลาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: จ.กำแพงเพชร

หาลูกค้าและดูแลลูกค้าในเขตพื้นที่ จ.กำแพงเพชร

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 มีนาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: กำแพงเพชร

ติวเตอร์

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 พฤศจิกายน 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: Kampangpet

เพศชาย อายุ 21 – 30 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ เรียนรักษาดินแดน ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง หรือ อิเล็กทรอนิกส์ ประสบการณ์ 0-1 ปี สามารถทำงานเป็นกะได้ สามารถปฏิบัติงานที่ จ.กำแพงเพชรได้ ส่งหลักฐานการสมัครงานทางจดหมาย พร้อม RESUME มาตามที่อยู่ข้างล่าง หรือ E-Mail มาที่ Pradthana.j@thaibev.com ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบุคคลบริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกั…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 พฤศจิกายน 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: Kampangpet

เพศชาย อายุ 21 – 30 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ เรียนรักษาดินแดน ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ , ประชาสัมพันธ์ ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป สามารถปฏิบัติงานที่ จ.กำแพงเพชรได้ ส่งหลักฐานการสมัครงานทางจดหมาย พร้อม RESUME มาตามที่อยู่ข้างล่าง หรือ E-Mail มาที่ Pradthana.j@thaibev.com ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบุคคลบริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 349 ม.2 ต.แม่ลาด …

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 พฤศจิกายน 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: Kampangpet

รับผิดชอบการตรวจสอบเอกสารการเงินและบัญชี รวมถึงรวบรวมจัดเก็บเอกสารด้านการเงินและรายงานต่างๆ และทะเบียนเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและควบคุมประสานงานเกี่ยวกับรายรับ รายจ่าย ให้เรียบร้อยถูกต้องทันเวลา 1. ปริญญาตรีสาขาการเงิน หรือที่เกี่ยวข้อง 2. มีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน 0-2 ปี 3. มีความรู้พื้นฐานทางบัญชีการเงิน 4. สามารถใช้โปรมแกรม MS Office 5. มีความละเอียดรอบ…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 พฤศจิกายน 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: Kampangpet

ประสานงานกับสำนักทรัพยากรบุคคล ในการบริหารงานบุคคลของศูนย์กระจายสินค้าฯ รวมทั้งรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลและเอกสารทางงด้านงานบุคคลของพนักงานในสังกัด 1. ปริญญาตรีสาขาบริหารงานบุคคลหรือใกล้เคียง 2. ประสบการณ์ในการทำงานด้านงานบุคคล 0-2 ปี 3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี 4. มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 5. มีความรู้…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 พฤศจิกายน 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: Kampangpet

พนักงานควบคุมเครื่องจักร เพศชาย อายุ 21 – 30 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ เรียนรักษาดินแดน ปริญญาตรีนิเทศศาสตร์ , ประชาสัมพันธ์ ประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป สามารถปฏิบัติงานที่ จ.กำแพงเพชรได้ ส่งหลักฐานการสมัครงานทางจดหมาย พร้อม RESUME มาตามที่อยู่ข้างล่าง หรือ E-Mail มาที่ Pradthana.j@thaibev.com ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบุคคลบริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน) …

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 พฤศจิกายน 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: Kampangpet

รับผิดชอบในการจัดคิวและกำหนดเส้นทางการวิ่งของรถแต่คันอย่างเป็นระบบอย่างเหมาะสมเพื่อให้สินค้า ไปถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็วทันเวลา โดยใช้ทรัยพากรอย่างคุ้มค่า 1. ปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา 2. มีประสบการณ์ด้านการขนส่งสินค้า 0-2 ปี 3. สามารถใช้โปรมแกรม MS Office 4. สามารถใช้เครื่องใช้สำนักงานได้ 5. พิมพ์ดีดภาษาไทยได้คล่อง 6. มีความรู้เรื่องเส้นทางการขนส่งสินค้า 7.…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 พฤศจิกายน 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: Kampangpet

บริหารงานด้านบัญชี การเงิน ข้อมูลและธุรการของศูนย์ขนส่งให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนงานศูนย์ขนส่งให้เป็นไปเป้าหมายที่วางไว้ 1. ปริญญาตรี หรือโทด้านสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2. มีประสบการณ์การบริหารงานด้านบัญชี-การเงิน และธุรการไม่น้อยกว่า 3 ปี 3. มีความรู้ในงานบัญชีและการเงินอย่างดีเยี่ยม 4. มีความรู้และสามารถใช้งานโปรแกรม M…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 พฤศจิกายน 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: Kampangpet

วางแผนการบำรุงรักษารถบรรทุกและวิเคราะห์ปัญหาการซ่อมแซมรถบรรทุก รวมทั้งควบคุมให้มีการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้รถอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 1. เพศชาย 2. วุฒิการศึกษาปวส.ขึ้นไปสาขาช่างยนต์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3. มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงรถบรรทุกอย่างน้อย 3 ปี 4. มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์ของรถบรรทุกเป็นอย่างดี 5. …