ประเภทงาน

แสดง 41- 50 จาก 354 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 พฤษภาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: เครือสหพัฒน์ อ.ศรีราชา

1.คำนวณค่าแรงพนักงาน 2.มีความรู้เกี่ยวกับประกันสังคม 3.มีความรู้เกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทน 4.มีความรู้ด้านภาษี

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 พฤษภาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: เครือสหพัฒน์ อ.ศรีราชา

1.ติดต่อประสานงานกับทุกหน่วยงานเอกชนและราชการได้เป็นอย่างดี 2.มีความรู้เกี่ยวกับงานบุคคล ประกันสังคม เพื่อประสานงานได้อย่างต่อเนื่อง 3.ดำเนินงานภายใต้นโยบายของบริษัทฯ 4.สามารถติดต่อสื่อสารให้พนักงานและบุคคลภายนอกเข้าใจได้อย่างกระชับ ชัดเจน 5.มีความรู้ด้านแรงงานสัมพันธ์

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 เมษายน 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: จอมเทียน พัทยา

- คีย์ข้อมูล - ติดต่อประสานงานกับองค์กรอื่นๆ - จัดทำเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 มีนาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจำสำนักงานชลบุรี สาขาบ่อวินและสาขาอมตะนคร

- ออกพบลูกค้านำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท - สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า สร้างความต้องการในการสั่งซื้อ เพิ่มโอกาสในการขาย - สอนเทคนิคการใช้งานและให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์และควบคุมอัตโนมัติทางด้านอุตสาหกรรม - ให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาการใช้งานสินค้าเบื้องต้นลูกค้า - ทำรายงานการขาย - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 มกราคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท พลัสโฟม แพคเกจจิ้ง จำกัด

เดิมนงานสายไฟฟ้า ซ่อมเครื่องจักร

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 มกราคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท พลัสโฟม แพคเกจจิ้ง จำกัด

ออกเอกสารใบกำกับ IV แพลนส่งของ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 มกราคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัทพลัสโฟม แพคเกจจิ้ง จำกัด

รับสมัครพนักงาน ส่งประกันสังคม แจ้ง90วัน ตม. ช่วยทำเงินเดือน คำนวนโอที

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 มกราคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท เทพรดาภรณ์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

หน้าที่และรายละเอียดของงาน - ทำการผลิตกล่องกระดาษ ไส้กล่อง ตามมาตรฐานและคำแนะนำการผลิต - ทำงานตามวิธีปฏิบัติงาน เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานของสินค้า - ประสานงานกับส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างาน เอกสารประกอบ - สำเนาบัตรประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน - สำเนาวุฒิการศึกษา - รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน (ถ่ายรูปหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตา…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 มกราคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท เทพรดาภรณ์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

หน้าที่และรายละเอียดของงาน - ขับรถส่งสินค้าให้กับลูกค้า - เก็บเช็ควางบิลและเอกสารอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงานกับส่วนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบ ดูแลรักษารถเป็นประจำตามรายการที่กำหนดไว้ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างาน เอกสารประกอบ - สำเนาบัตรประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน - สำเนาวุฒิการศึกษา - สำเนาการผ่านเกณฑ์ทหาร (สด.43) - รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป ถ่ายไม…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 มกราคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท เทพรดาภรณ์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

หน้าที่และรายละเอียดของงาน สรุปการขาย, ภงด.1, ภงด3, ภงด.53, ภพ.30, รับเช็ค, วางบิล, จ่ายเช็ค, เงินสด, ใบสำคัญรับเงิน, ใบสำคัญจ่ายเงิน,รายงานภาษีขาย,รายงานภาษีซื้อ,จัดทำเอกสาร หัก ณ ที่จ่าย, จำทำเอกสารเบิกค่าใช้จ่าย ,จัดซื้อ, ออกใบแจ้งหนี้และจัดทำใบเสร็จรับเงิน เอกสารประกอบ - สำเนาบัตรประชาชน - สำเนาทะเบียนบ้าน - สำเนาวุฒิการศึกษา - รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน (ถ่ายรูปหน้าตรงไ…