ประเภทงาน

แสดง 31- 40 จาก 348 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 มิถุนายน 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: บางแสน ชลบุรี

ตำแหน่งที่เปิดรับ - Sale Maketing (ไม่ต้องทำยอด ) - การตลาด - สื่อ / ประชาสัมพันธ์

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 พฤษภาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: เครือสหพัฒน์ อ.ศรีราชา

1.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเก่าและหาลูกค้าใหม่ 2.วางแผนการตลาดเพื่อนำสเนองานด้วยวิธีการใหม่ๆ 3.เข้าร่วมประชุมกับลูกค้า เพื่อรับทราบความต้องการของลูกค้าแล้วนำมาพัฒนา 4.นำเสนองาน แนวคิด วิธีการ เพื่อหาลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 11 พฤษภาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: เครือสหพัฒน์ อ.ศรีราชา

1.ทำงานในหน่วยงานผลิตหรือหน่วยงานคลังสินค้า 2.ขับรถโฟคลิฟท์

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 11 พฤษภาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: เครือสหพัฒน์ อ.ศรีราชา

1.ทำงานในหน่วยงานการผลิต 2.ทำงานในหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพ 3.ทำงานในหน่วยงานซ่อมบำรุง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 พฤษภาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: เครือสหพัฒน์ อ.ศรีราชา

1.คำนวณค่าแรงพนักงาน 2.มีความรู้เกี่ยวกับประกันสังคม 3.มีความรู้เกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทน 4.มีความรู้ด้านภาษี

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 พฤษภาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: เครือสหพัฒน์ อ.ศรีราชา

1.ติดต่อประสานงานกับทุกหน่วยงานเอกชนและราชการได้เป็นอย่างดี 2.มีความรู้เกี่ยวกับงานบุคคล ประกันสังคม เพื่อประสานงานได้อย่างต่อเนื่อง 3.ดำเนินงานภายใต้นโยบายของบริษัทฯ 4.สามารถติดต่อสื่อสารให้พนักงานและบุคคลภายนอกเข้าใจได้อย่างกระชับ ชัดเจน 5.มีความรู้ด้านแรงงานสัมพันธ์

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 เมษายน 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: จอมเทียน พัทยา

- คีย์ข้อมูล - ติดต่อประสานงานกับองค์กรอื่นๆ - จัดทำเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 มีนาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจำสำนักงานชลบุรี สาขาบ่อวินและสาขาอมตะนคร

- ออกพบลูกค้านำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท - สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า สร้างความต้องการในการสั่งซื้อ เพิ่มโอกาสในการขาย - สอนเทคนิคการใช้งานและให้บริการทดสอบผลิตภัณฑ์และควบคุมอัตโนมัติทางด้านอุตสาหกรรม - ให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาการใช้งานสินค้าเบื้องต้นลูกค้า - ทำรายงานการขาย - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 มกราคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท พลัสโฟม แพคเกจจิ้ง จำกัด

เดิมนงานสายไฟฟ้า ซ่อมเครื่องจักร

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 มกราคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท พลัสโฟม แพคเกจจิ้ง จำกัด

ออกเอกสารใบกำกับ IV แพลนส่งของ