ประเภทงาน

แสดง 1- 10 จาก 348 รายการ

เงินเดือน: 14,000
อัพเดท: 13 กรกฎาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: ตำบลบ้านปึก จังหวัดชลบุรี

นำสินค้าของบริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด (หมากฝรั่ง หรือขนมบิสกิจ เช่น โคอะล่ามาร์ช เป็นต้น) ไปขายตามร้านค้าในพื้นที่ ตำบลหรืออำเภอ ที่ตนเองรับผิดชอบ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 1 พฤษภาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมอมตะ-ชลบุรี

ประสานงานพนักงานขาย ประสานงานลูกค้า อื่นฯ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 เมษายน 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เฟส 8 จ.ชลบุรี

Control and Manaagement in Assembly & Pre Assembly Line.

เงินเดือน: 25,000
อัพเดท: 28 มีนาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี

- ควบคุมดูแลงานและคนภายในแผนก - ควบคุมดูแลงานประกอบและซ่อมแม่พิมพ์โลหะ - จัดทำเอกสารระบบคุณภาพ (ISO9001, TS16949, ISO14001) - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 มีนาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี

- ซ่อม Set Up แม่พิมพ์โลหะ

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 28 มีนาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี

- ควบคุมการทำงานเครื่อง CNC - โปรแกรมเครื่อง CNC - Set Manual เครื่อง CNC - ขึ้นงานที่เครื่อง CNC

เงินเดือน: 16,000
อัพเดท: 28 มีนาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมอตะนคร ชลบุรี

- ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ - ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์และการผลิต - ควบคุมให้ปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบวัตถุดิบ - การประกันคุณภาพก่อนส่งมอบ - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 มีนาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี

- ควบคุมดูแลงานและคนภายในแผนก - แก้ไขปรับ Spec แม่พิมพ์ในไลน์ผลิต - จัดทำเอกสารระบบคุณภาพภายในแผนก (ISO9001, TS16949, ISO14001) - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: 22,000
อัพเดท: 28 มีนาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี เฟส6

-ควบคุมดูแลพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานตามเป้าหมายและได้คุณภาพการผลิต -วางแผนบุคคลากรเตรียมความสำคัญของแผนการผลิต -ดูแลสายงานการผลิตให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของลูกค้าและกฎหมาย -อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: 18,000
อัพเดท: 28 มีนาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี

- Process Flow - Control Plan - FMEAs - Layout - Drawing 2D-3D