ประเภทงาน

แสดง 1- 10 จาก 374 รายการ

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 12 ตุลาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท เบสตารี่88 (ประเทศไทย)

- ให้คำปรึกษาและข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ปืนเชื่อมและเครื่องจักรอุตสาหกรรม - รองรับการขายในการสาธิต และ ให้ข้อมูลการบำรุงรักษา - บริการหลังการขายให้ลูกค้า

เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 15 กันยายน 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: True 7-11 บางเป้ง True 7-11 ตลาดนัดหนองรี True 7-11 ตลาดโต้รุ่งหน้าศาล (ชลบุรี) MiniTS UPC เมืองใหม่ MiniTS UPC อีสแลนด์ (ดอนหัวฬ่อ) True 7-11 ตลาดหนองเสือช้าง True 7-11 ตลาดนัดคลองกิ่ว

งานส่วนนี้จะเป็นงาน PC ประจำ shop True Mini ที่ตั้งอยู่ในเซเว่น ยืนประจำสาขา เชียร์ขายมือถือ ขายซิม แนะนำโปรโมชั่นของทรูให้กับลูกค้า รับลูกค้าแล้วตอบคำถามเบื้องตัน เช็ดสต๊อก เปิดปิดร้าน รายงานยอดขายแต่ละวัน และก็จะมีการโฟน พรีเซ็นต์ แนะนำสินค้าให้กับลูกค้าด้วยค่ะ เวลาเข้างาน 12.00-21.00น. ทำงาน5วัน/สัปดาห์ (มีวันหยุดให้2วัน)

เงินเดือน: 20,000
อัพเดท: 7 กันยายน 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท เบสตารี่88 (ประเทศไทย)

- คอยติดตามแผนงานโดยละเอียดซึ่งระบุและจัดลำดับกิจกรรมที่จำเป็นเพื่อให้โครงการเสร็จสมบูรณ์ - ดูแลในฐานะผู้ดำเนินโครงการในการติดตั้งกระบวนการ , การสร้างตัวอย่าง ( 2 กิจกรรมนี้ทำโดยบุคคลอื่นแต่อยู่ภายใต้วิศวกรโครงการ )

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 สิงหาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

The Tax Chief position will oversees the tax of AJETHAI business, managing tax. - Maintain taxes payments (excise tax, VAT, Duty, withholding tax, etc) - Identify and mitigate tax risks - Coordinate accounting staff and assess their performance - Improve processes by developing or implementing best practices - Manage and coordinate tax audits - Prepare all tax papers in regular b…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 กรกฎาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

- Provide legal assistance and advice to the business and operational units across a variety of legal matters e.g. technical regulations, advertising, tax, customs, HR. - Draft, review, negotiate and manage all types of legal documents including group and non-group agreements, commercial agreements, property agreements, and legal binding documents. - Optimize legal and business security/compli…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 กรกฎาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี

- Control Quality Products and Material resin - Control KPI, OEE, Plan and Actual, Machine eff - Control scrap and cycle time - Reporting and Troubleshooting - Perform other duties as assigned

เงินเดือน: 45,000
อัพเดท: 15 มิถุนายน 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัทพรีซิชั่น พาวเวอร์ เซอร์วิส จำกัด

-งานที่ดำเนินการทั้งภายในโรงงานและงานภาคสนาม ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัท สอดคล้องกับมาตราฐาน ISO9001 แล้วเสร็จตามกรอบเวลาและเป็นไปตามข้อกำหนดของงานนั้นๆ -บริหารจัดการเครื่องมือ อุปกรณ์ วัตถุดิบให้เพียงพอและเหมาะสมต่องานที่ดำเนินการทั้งภายในโรงงานและงานภาคสนาม -บริหารจัดการงาน ขั้นตอนการทำงาน และบุคลากรในแผนกให้มี ภาระหน้าที่รับผิดชอบ พื้นที่ทำงาน เครื่องอุปกรณ์ แรงงาน ความปลอดภัย บรรยากาศการทำงานท…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 พฤษภาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: นาวังซ. 7 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

- เขียนแบบผลิตภัณฑ์ 2D/3D -ถอดแบบBOQ คำนวณและเซ็นรับรอง การคำนวณ - ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ คุณภาพสินค้า และตัวอย่างคอนกรีตที่ใช้ใน การผลิต พร้อมทั้งจัดทำเอกสารผลการทดสอบ รายงานผู้บังคับบัญชาและแจ้ง ปัญหาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - แก้ไขปัญหาหน้างาน - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 พฤษภาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

- รับเรื่องแจ้งซ่อมและซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ รถ ให้ใช้งานได้ตลอดเวลา - ตรวจเช็คสภาพรถและติดตาม PR PO - เช็คราคาและจัดหาอะไหล่ - ดูแลซ่อมรถนอกสถานที่ - จัดทำประวัติการซ่อม - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 เมษายน 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: ศรีราชา

Instructor (ผู้ดูแล) จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการเรียน การบรรยายและการนำเสนอ ดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องเรียน ประเมินและให้คะแนนการบ้าน งานมอบหมาย และแบบทดสอบ จัดทำรีพอร์ตสรุปผลแต่ละเดือน สามารถทำงานนอกสถานที่ได้ตามที่ได้รับมอบหมาย สามารถมองหากลุ่มลูกค้ารายใหม่ได้