ประเภทงาน

แสดง 61- 70 จาก 81 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 พฤศจิกายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: เขตพื้นที่ภาคกลาง

ขาย Polyurethane Product & PLASTIC ENGINEERING Pneummatics Tube - PU TUBE ( Polyurethane Tube ) - PE TUBE ( Polyethylene Tube ) - NYLON TUBE ( SoftNylon = Polyamine Such PA6 , PA11 ) - TEFLON TUBE ( TPFE , FEP ) - SILICONE TUBE Polyurethane Belt - PU Round Belt - PU Rough Belt - PU V-Belt - PU V-Belt With Super Grip - Super Grip With Core Reinforced - Pentagon…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 ตุลาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงงานบางปะอิน

- มีความรู้ระบบ ERP Axapta - เขียนโปรแกรมระบ Axapta ได้ดี (X++) - มีความรู้ด้านฐานข้อมูลเป็นอย่างดี เช่น SQL Server, Access เป็นต้น - มีความรู้ด้านระบบ Network, LAN, WAN พอสมควร - สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับโปรแกรมพื้นฐานได้ เช่น MS Windows, MS Office

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 กันยายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ

Network System Administrator and Programming field, This normally includes the deployment, setup maintenance and monitoring of active network gear; Server , Switches , Routers , firewalls etc. Network administrator commonly includes activities-such as network address assignment, setup and maintenance of certain network server. File Server, Mail Serve

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 กันยายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จ.อยุธยา

การควบคุมคุณภาพ ในโรงงานอุตสาหกรรม

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 กันยายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จ.อยุธยา

ดูแลระบบรักษาความปลอดภัย , บริการรถรับส่งพนักงาน , บริหารจัดการร้านค้าและสวัสดิการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 สิงหาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปฏิบัติงานในศูนย์บริการมาตรฐานของโตโยต้า

ช่างซ่อม (ซ่อมบำรุง) รถยนต์ในศูนย์บริการโตโยต้า

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 กรกฎาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิคมฯบางปะอิน

ตรวจเช็คและดูแลเครื่องจักรในลายการผลิตให้อยู่ในสภาพเหมาะสำหรับการใช้งานในแต่ละพื้นที่ของลายการผลิต

เงินเดือน: 6,000
อัพเดท: 5 มิถุนายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: วินเซ็นท์ เซ็นเตอร์ เซอร์วิส (สาขานวนคร)

ให้บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการต่างๆ เช่น งานบริการไปรษณีย์ รับชำระน้ำ- ไฟ และบริการอื่นๆ ภายในร้าน บริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายที่ทางบริษัทกำหนดไว้

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 พฤษภาคม 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: ชนะธานี ซุปเปอร์มาร์เก็ต

ตีสินค้าเข้าเครื่องและควบคุมเงิน