ประเภทงาน

แสดง 51- 60 จาก 81 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 มิถุนายน 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: อยุธยา

1.จัดทำทะเบียนควบคุมแบบภายใน 2.แจกจ่ายแบบให้กับแผนกที่เกี่ยวข้องกับสายการผลิตและ updateแบบ 3.ดูแล Budget ของแผนกรวมทั้งดูแลเครื่องใช้สำนักงานและเครื่องเขียน 4.สรุปรายงานประจำเดือน 5.รายงานการมาปฏิบัติงานและการทำงานล่วงเวลาของพนักงานในแผนก 6.จัดทำ Memo ตามที่ได้รับมอบหมาย 7.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 8.ปฏิบัติตามระเบียบด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน (OHSAS18001)

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 พฤศจิกายน 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: Ayuthaya

1.อายุ 20-37 ปี เพศชาย 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมอาหาร 3. ประสบการณ์การทำงาน 2-4 ปี 4. ผ่านการเกณฑทหารแล้ว, ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 5. งานที่ทำคือ ควบคุมกระบวนการผลิตเบียร์ , น้ำดื่ม รวมไปถึงการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่างๆ Contact to K.Lakhana Office of Human Resources Thai Beverage Public Company Limited โทร.(035) 362175-8 ต่อ 120,122 Lakhana.c@thai…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 พฤศจิกายน 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: Ayuthaya

1.อายุ 20-37 ปี เพศชาย 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา การจัดการอุตสาหกรรม 3. ประสบการณ์การทำงาน 2-4 ปี 4. ผ่านการเกณฑทหารแล้ว, ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ 5. งานที่ทำคือ ควบคุมปริมาณวัสดุคงคลัง, ติดต่อฝ่ายจัดซื้อในเรื่องการสั่งซื้อสินค้าเข้าคลังพัสดุ Contact to K.Lakhana Office of Human Resources Thai Beverage Public Company Limited โทร.(035) 362175-8 ต่อ 120,122 Lakhana.c@thaibev…

เงินเดือน: 9,000
อัพเดท: 7 สิงหาคม 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: ร้านลิ้ม ซ้ง เส็ง

เขียนแบบautocad สั่งเครื่องcnc ตัดชิ้นงานตามแบบ ออกแบบคลี่แบบงานแผ่นโละ

เงินเดือน: 8,000
อัพเดท: 7 สิงหาคม 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: ร้านลิ้มซ้งเส็ง

เชื่อมงาน ประกอปขึ้นรูปงานตามแบบได้

เงินเดือน: 6,000
อัพเดท: 7 สิงหาคม 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: ร้าน ลิ้ม ซ้ง เส็ง

ช่วยเหลืองานเชื่อมขึ้นรูป ตัดพับ ยกแผ่นเหล็ก

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 เมษายน 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: อำเภอนครหลวง

ดูแลงานในรายผลิต

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 เมษายน 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: อำเภอนครหลวง

วางระบบด้านความปลอดภัยในการทำงาน, ติดตาม, ปรับปรุง, แก้ไข และพัฒนาระบบความปลอดภัยให้สมบูรณ์ รวมถึงการจัดฝึกอบรมในงานที่เกี่ยวข้อง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 เมษายน 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: อำเภอนครหลวง

รับผิดชอบงานบริหารคลังสินค้า การดูแล ทดสอบผลิตภัณฑ์กับ Boiler, วางแผนตรวจสอบ ซ้อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักร ระบบโรงงานในกระบวนการผลิตทั้งหมด

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 เมษายน 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: อำเภอนครหลวง

ทำหน้าที่ตรวจรับ,วิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบในงานผลิตถ่านปั้นเม็ด ทางด้านเคมี เพื่อตรวจสอบคุณภาพก่อนนำไปผลิต รวมถึงการทดลองและวิจัยผลิตภัณฑ์