ประเภทงาน

แสดง 41- 50 จาก 81 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 มกราคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: ท่าเรือภัทร-นครหลวง

คุม stockสินค้า และ จัดทำ stock

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 ธันวาคม 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

- งานธุรการ - จัดการเอกสาร - ประสานงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 ธันวาคม 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทำรายการบัญชีรายรับ-รายจ่าย,ภาษีและงานบัญชีทั่วไป

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 สิงหาคม 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: อยุธยา

เขียนและแก้ไขโปรแกรมในระบบของคลังสินค้า Write and improve the Warehouse System

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 มิถุนายน 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: อยุธยา

สรรหาบุคลากรให้องค์กรได้ตามความต้องการ และทันเวลา รับผิดชอบเอกสารการรับพนักงานใหม่ การปฐมนิเทศ รับผิดชอบการประเมินผลการทดลองงานตามช่วงเวลาที่กำหนด รับผิดชอบการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหน้าที่ตำแหน่งงานของพนักงาน จัดทำรายงานเกี่ยวกับการสรรหาเพื่อให้ผู้บริหารนำเข้าประชุม

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 มิถุนายน 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: อยุธยา

ซ่อมบำรุงเครื่องจักรเครน ตรวจเช็คเครื่องจักรเครนประจำเดือนตามแผน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 มิถุนายน 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: อยุธยา

1.แปลเอกสาร ไทย-ญี่ปุ่น 2.ล่ามแปลภาษาในการประชุม

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 มิถุนายน 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: อยุธยา

1.จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและพัฒนา 2.ดำเนินการวิจัยตามแผนงานวิจัยและพัฒนา 3.ประสานงานฝ่ายผลิตหรือแผนกอื่นที่เกี่ยวข้อง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 มิถุนายน 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: อยุธยา

ตรวจสอบระบบควบคุมภายในบริษัทจำกัด (มหาชน)

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 4 มิถุนายน 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: อยุธยา

1.ควบคุมงานการผลิตโครงสร้างเหล็ก งานเชื่อมต่างๆ 2.จัดทำเอกสารคุณภาพกำหนดมาตรฐานและขั้นตอนการทำงานเพื่อลดความผิดพลาด 3.วางแผนงานด้าน taper 4.ทำตัวอย่างงานผลิต 5.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย