ประเภทงาน

แสดง 11- 19 จาก 19 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 กันยายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 กันยายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 กันยายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 กันยายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 กันยายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 กันยายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 เมษายน 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: petchaburi

look after maid staff and maintain great service and cleanliness

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 เมษายน 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: petchaburi

look after and trainning staff in resturant and room service.

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 เมษายน 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: pethcaburi

look after customer, check in and out.