ประเภทงาน

แสดง 1- 10 จาก 171 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 สิงหาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: Sino office

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 สิงหาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: Head Office (By pass)

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 24 สิงหาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: Sino office

- Work in IPA Finance & Law

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 20 กรกฎาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: Head Office (By pass)

- Work at Utopia Construction Group

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 มิถุนายน 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: Head Office (By pass)

- Minimum 5 year experience in field

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 19 พฤษภาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: Head Office (By pass)

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 พฤษภาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: Head Office (By pass)

- Work at Utopia Construction Group

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 พฤษภาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: Utopia Central

- Minimum 5 year experience in field

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 มีนาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: ภูเก็ต

งานโฆษณา งานสื่อ > งานผลิตสื่อ งานออกแบบ > งานกราฟิก งานออกแบบ > งานออกแบบผลิตภัณฑ์

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 ตุลาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: ภูเก็ต (กระบี่, ภูเก็ต, พังงา, สุราษฎ์-บางเขต, ตรัง)

ออกพบลูกค้าในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดที่ใกล้เคียงตามที่หัวหน้างานกำหนดให้ ดูแลลูกค้าทั้งเก่า-ใหม่ ทำรายงานการขาย รวมถึงส่วนที่เกี่ยวข้อง