ประเภทงาน

แสดง 1- 10 จาก 11,219 รายการ

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 29 กรกฎาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: 111/180 ถนนสายไหม ซอย 13 เขตสายไหม กรุงเทพ 10220

ช่างประดับยนต์ สามารถทำงานไม้ และงานเหล็กประกอบอุปกรณ์ในรถได้ วุฒิปวช ขึ้นไป เพศ ชาย อายุ23ปีขึ้นไป ขับรถได้ และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 กรกฎาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ บริหารงานในฐานะผู้จัดการสํานักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (หน่วยงานภายใต้สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน) โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ ๑.๑ ด้านแผนงาน (๑) กําหนดทิศทาง แนวนโยบาย ประเด็นกลยุทธ์ ความคาดหวังและเป้าหมาย ความสําเร็จของสํานักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน วางกรอบความคิดในภาพรวมและ ส่วนย่อย โดยเชื่อมโยงกับแผนอนุรักษ์พลัง…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 กรกฎาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: สาขา เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ

1.ต้อนรับลูกค้าและรับออเดอร์เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มจากลูกค้า 2.หั่นผัก หั่นเนื้อ เตรียมวัตถุดิบ ต้มน้ำซุป อื่น ๆ 3.ตามที่หัวหน้างานมอบหมาย

เงินเดือน: 14,000
อัพเดท: 22 กรกฎาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: สาขาใกล้บ้าน

- บริหารจัดการร้านให้เป็นไปตามระบบมาตราฐานร้านโมโมพาราไดซ์ ประเทศญี่ปุ่น - ดูแลงานบริการลูกค้า - ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน - ดูแลพนักงาน จัดการงานด้านเอกสาร - ฝึกงานต่างประเทศ(ขึ้นอยู่กับการพิจรณา) **เปิดรับนักเรียน/นักศึกษา ทำงาน Part-time ตำแหน่ง Service**

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 กรกฎาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: รามคำแหง ซอย 11 ประจำโกดัง

1. วางแผนและควบคุมระบบการจัดการภายในคลังสินค้า 2. บริหารจัดการกำลังคน ให้สอดคล้องกับแผนการปฎิบัติงานของบริษัทฯ 3. บริหารการรับ-ส่ง สินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 5. ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 กรกฎาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: Bangkok

Key Responsibilities - Lead the creation of sophisticated performance-based media strategies and proposal across SEM, Display, Video, Social, Affiliate, KOL, SEO and programmatic buying including DSP/SSP - Solid knowledge of your clients’ benchmarks with current industry trends in Thai/SEA market. - Set the overall vision of the buying function – with clear annual strategies implemented and tra…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 กรกฎาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: Bangkok

Key Responsibilities - Lead the creation of sophisticated performance-based media strategies and proposal across SEM, Display, Video, Social, Affiliate, KOL, SEO and programmatic buying including DSP/SSP. - Solid knowledge of your clients’ benchmarks with current industry trends in Thai/SEA market. - Set the overall vision of the buying function – with clear annual strategies implemented and …

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 กรกฎาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: Bangkok

Content Writing -Write, review, edit, and update content for digital marketing campaigns, company websites and other marketing or promotional materials. -Market research on content trends for competitive intelligence relating to competitor content. -Brainstorm with our internal team for new ideas and strategies for effective content. -Write high-engagement content that reflects our clients’ …

เงินเดือน: 30,000
อัพเดท: 13 กรกฎาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: นิติบุคคลอาคารชุดตรีทศ ซิตี้ มารีน่า 1867 ถ.เจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน 10600

1. ตรวจสอบความถูกต้องของใบสำคัญจ่าย (PAYMENT VOUCHER) และรวมถึงการตรวจสอบรหัสบัญชีซึ่งได้บันทึกในใบสำคัญจ่าย(ที่เกี่ยวข้อง) พร้อมกับตรวจสอบว่ารายการทุกรายการในใบสำคัญจ่าย ได้บันทึกรายการไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการบันทึกบัญชีแล้ว 2. ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานรายได้-ค่าใช้จ่ายประจำเดือน (MONTHLY Income-Expense Report) และสามารถปิดงบบัญชีได้ 3. ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีรายการประจำวัน (JOURNAL…

เงินเดือน: 40,000
อัพเดท: 12 กรกฎาคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: Remote Work

Roles and responsibilities: Call, email and message Thai and overseas media publishers and service providers. Work closely with other team members in business development and marketing. Business to business (B2B) sales. Responsible for the entire sales process from first contact to close.