ประเภทงาน

แสดง 11- 20 จาก 20 รายการ

เงินเดือน: 6,000
อัพเดท: 8 มีนาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: ทำงานในจังหวัดและภูมิภาคของตนเอง

เป็นตัวแทนบริษัทในการพูดคุยกับโรงเรียน ในเรื่องการรับครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ ให้รายละเอียดกับโรงเรียนเกี่ยวกับข้อมูลบริษัท รายละเอียดโครงการต่างๆ ค่าใช้จ่าย สัญญาค่าจ้าง ความช่วยเหลือ ประสานงานในด้านข้อมูลและเอกสาร อำนวยความสะดวกในการทำงานให้ครูชาวต่างชาติ และในอนาคตมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้ประสานงานโรงเรียนประจำภาค

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 31 ตุลาคม 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: Nakornsawan

เปิดการขาย สร้างฐานลูกค้า และส่งเสริมความสัมพ้นธ์กับลูกค้าในเขตที่รับผิดชอบ คุณสมบัติ: - วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป - ประสบการณ์ด้านการขาย 1 ปีขึ้นไป - อายุ 25 ปี ขึ้นไป - สัญชาติไทย - มีรถยนต์ส่วนตัว - มีบุคคลค้ำประกัน 1 ท่าน บริษัทฯ มีเงินเดือนประจำ, ค่าน้ำมัน, ค่าโทรศัพท์, โบนัสจากยอดขายประจำเดือน, ค่าคอมมิชชั่นจากยอดเก็บเงิน, ประกันสุขภาพ, ประกันอุบัติเหตุ และปร…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 ตุลาคม 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: Nakornsawan

1. สร้างธุรกิจด้วยการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า 2. นำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้าของธนาคาร 3. ให้บริการหลังการขายที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า 4. รายงานผลการทำงาน 5. ทำงานร่วมกับพนักงานธนาคารสาขาที่เกี่ยวข้อง

เงินเดือน: 10,000
อัพเดท: 27 กันยายน 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: กทม./พิษณุโลก/นครสวรรค์/ยโสธร

แนะนำ ขาย ให้ข้อมูลด้านเครื่องสำอางลูกค้า

เงินเดือน: 20,000
อัพเดท: 4 กันยายน 2552
สถานที่ปฏิบัติงาน: นครสวรรค์

รับเหมา

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 กันยายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: นครสวรรค์

นำพาและสร้างสรรค์กิจกรรมให้เด็กเกิดความรักในดนตรี

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 กันยายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: นครสวรรค์

สอน สร้างสรรค์ นำพาเด็กทำกิจกรรมศิลปะ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 กันยายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: นครสวรรค์

สอน นำพาเด็กทำกิจกรรม สร้างสรรค์กิจกรรมในการเรียนการสอน

เงินเดือน: 10,000
อัพเดท: 29 กันยายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: นครสวรรค์

งานด้านวิชาการ และสร้างสรรค์กิจกรรมสำหรับเด็กระดับ 2-6 ขวบ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 สิงหาคม 2550
สถานที่ปฏิบัติงาน: สาขานครสวรรค์

- - -