ประเภทงาน

แสดง 71- 80 จาก 506 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 พฤศจิกายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงงาน

วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงาน, จับเวลาหาค่ามาตรฐาน (SAM), จัดทำราคาและคิดต้นทุนการผลิต, จัดผังการผลิต (Lay Out), จัดทำสมดุลย์การผลิต ( Line Balance ), ตั้งเป้าหมายในการผลิต/วัน/ทีม ปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการผลิต สรุปและรายงานการผลิตเสนอผู้บังคับบัญชา

เงินเดือน: 16,000
อัพเดท: 22 พฤศจิกายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงงาน

พิมพ์จดหมาย, บันทึกการประชุม ร่างจดหมาย รายงานและเอกสารอื่นๆ , จัดทำรายงานการประชุม, จัดเตรียมเอกสารการประชุม, จัดทำตารางนัดหมาย, โทรนัดหมาย ต้อนรับแขกของผู้บริหาร จัดการและจัดเก็บเอกสาร ติดตามงานให้กับผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชา และงานที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 14 พฤศจิกายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปทุมธานี

-ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสภาพผิวและผลิตภัณฑ์ดูแลผิว -ดูแลโปรดักแบรนด์

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 14 พฤศจิกายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปทุมธานี

แนะนำบริการและผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า ติดต่อประสานงานภายในองค์กร ให้บริการและความพึงพอใจให้กับลูกค้า

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 พฤศจิกายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปทุมธานี

ประชาสัมพันธ์งานEvent เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับหน่วยงานและแบรนด์สินค้านั้นๆ รวมถึงการให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของพันธมิตรทางการค้า

เงินเดือน: 16,000
อัพเดท: 14 พฤศจิกายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปทุมธานี

เสนอสินค้าให้กับลูกค้า แนะนำวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 พฤศจิกายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปทุมธานี

-รับผิดชอบในส่วนของงานเอกสาร - ประสานงานภายในองค์กร - ประสานงานของฝ่ายการตลาด - ติดต่อกับทางลูกค้า หรือสปอนเซอร์ - ประสานงานทั่วไปของบริษัท

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 พฤศจิกายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: เชียงรากน้อย ปทุมธานี

ออกแบบและจัดทำคู่มือการใช้งานเครื่องจักร

เงินเดือน: 9,000
อัพเดท: 12 กันยายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: มหาวิทยาลัย รังสิต

ทำทาโกะยากิ เกี๊ยวซ่า มีใจรักในงานบริการ อัธยาศัยดี 9000 (โอที ต่างหาก)หยุด ทุกวันอาทิตย์ เวลาทำงาน 8.30-18.30

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 กรกฎาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปทุมธานี

ติดต่อ ประสานงาน และนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและยั่งยืนต่อลูกค้า