ประเภทงาน

แสดง 61- 70 จาก 506 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 มกราคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปทุมธานี

รับสมัครพนักงานประจำสถานพยาบาลคลินิกเวชกรรม **** รายได้ดี พิจารณา Contensive / Bonus ตามยอดผลงานตามเป้าหมายองค์กร **** ตำแหน่งที่รับสมัคร ด่วน++++ 1. พยาบาลวิชาชีพ (Part time) คุณสมบัติที่ต้องการ • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ที่ยังไม่หมดอายุ • มีประสบการณ์ทำงาน รพ. /คลินิก /รพ.สต. อย่างน้อย 1 ปี++ 2. นักวิชาการสาธารณสุข จำนวนมาก 3. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประชาสัมพันธ์เชิงรุก…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 มกราคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปทุมธานี

1.ดำเนินการซ่อมการเชื่อมรถ 2.และอื่นๆ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 มกราคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปทุมธานี

1.คีย์ข้อมูล 2.ประสานงาน 3.และอื่นๆ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 26 มกราคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปทุมธานี

1.ดำเนินการซ่อมรถ 2.ติดตามงานซ่อมและอะไหล่ที่สั่งไป 3.ดูแล รักษาอะไหล่ และเครื่องมือ เครื่องใช้ ให้คงสภาพให้งานได้เสมอ 4.และอื่นๆ

GPS

เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 20 มกราคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปทุมธานี

เจ้าหน้าที่ดูแลพนักงานขับรถทั้งหมดในบริษัท ตรวจเช็คระบบการวิ่งรถ ต่อภาษี ภ.ร.บ เวทน้ำมัน แจ้งซ่อม/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 20 มกราคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปทุมธานี

เช็คชื่อพนักงานทั้งหมด เรื่องขาด ลา มา สาย เน้น ทำประกันสังคม แจ้งเข้า แจ้งออก ส่งเงินสมทบ

เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 20 มกราคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปทุมธานี

เจ้าหน้าที่คิดเงินเดือนตรวจเช็ครายวันขาย

เงินเดือน: 10,000
อัพเดท: 20 มกราคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: เขตปทุมธานี

ช่างติดตั้งแอร์ ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด เงินเดือน เริ่มต้นฝึกงาน10000 - 30000

เงินเดือน: 14,000
อัพเดท: 13 มกราคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปทุมธานี

รับผิดชอบเกี่ยวกับกระบวนการควบคุมคุณภาพ การตรวจและทดสอบ พัฒนาบุคลากรในฝ่ายให้ปฎิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เงินเดือน: 22,000
อัพเดท: 16 ธันวาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120

จัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบของโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว) โดยต้องมีชั่วโมง การปฺฏิบัติงานการสอน ไม่น้อยกว่า 9 คาบต่อสัปดาห์ หรือตามที่ตกลงกับโครงการฯ ในแต่ละภาคการศึกษา ดำเนินงานด้านวิชาการ เป็นผู้ประสานงานระหว่างโครงการฯ และ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต มีหน้าที่เป็นครูผู้ช่วยดูแลหอพัก ในระหว่างที่นักเรียนโครงการฯ พักอาศัยในหอพักระหว่างภาคการศึกษา ภาระงานอื่นๆ ตามท…