ประเภทงาน

แสดง 31- 40 จาก 506 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 มิถุนายน 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.คลองหลวง

ติดต่อประสานงาน ด้านการตลาดของบริษัท check up ตรวจสุขภาพ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 มิถุนายน 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ลำลูกกาคลอง 2

แพ็คงานส่งลูกค้า

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 9 มิถุนายน 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ลำลูกกาคลอง 2

ขับรถส่งสินค้า

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 7 มิถุนายน 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.คลองหลวง

ทำงานภายในห้อง LAB

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 31 พฤษภาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี

ประสานงานลูกค้า ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายใน เอกสารงานขาย ประชุมงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 31 พฤษภาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: คลองสี่ คลองหลวง

ดูแล ลูกค้าหลักต่างประเทศ เข้าพบลูกค้า ประสานงานลูกค้า Proof งานกับลูกค้า ติดต่อประสานงานกับฝ่ายผลิต

เงินเดือน: 9,000
อัพเดท: 29 พฤษภาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: Zeer rangsit

- รับผิดชอบการขายและบริการหน้าร้าน - ให้คำแนะนำต่างๆเกี่ยวกับสินค้า

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 พฤษภาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ไทยธนาพาณิชย์ จำกัด 138 ม.1 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

รายละเอียดงาน ประเมินความเสี่ยง และบริหารจัดการความเสี่ยงในสถานประกอบการ ดูแลความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน พร้อมจัดทำเอกสารตามที่กฎหมายกำหนดปฏิบัติตามกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 พฤษภาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ไทยธนาพาณิชย์ จำกัด 138 ม.1 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

รายละเอียด คีย์ข้อมูล ทำรายงานและปริ้นเอกสาร ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ: -คีย์ข้อมูล -ทำรายงาน -ปริ้นเอกสาร

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 พฤษภาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ไทยธนาพาณิชย์ จำกัด 138 ม.1 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

รายละเอียด ตรวจสอบสินค้าจ่าย ในช่องให้ถูกต้องตรงตามเอกสารที่ได้รับมอบ ตลอดจนสุ่มตรวจนับสินค้ารายวัน เพื่อให้จำนวนในระบบมีความเชื่อถือได้ ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ: 1.ครวจสอบสินค้าจ่ายในช่องจ่ายให้ถูกต้องทั้งจำนวน และชนิดของสินค้าตามเอกสาร Gate Pass Slip ที่ได้รับมอบจาก Foreman 2.ระบุวันหมดอายุของสินค้าลงในเอกสาร Gate Pass Slip เพื่อไว้ให้ Foreman ได้ทำการตรวจสอบกับเงื่อนไขการรับสินค้าของล…