ประเภทงาน

แสดง 91- 100 จาก 506 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 มิถุนายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท วี.บี.เอช.วิศวกรรม จำกัด

เขียนแบบงานระบบและเคลียร์แบบได้ ระบบที่เขียน คือ ระบบSANITARY SYSTEM ,FIRE PROTECTION SYSTEM ,AIR CONDITIONING AND VENTILATION SYSTEM (DUCT) สามารถใช้ AUTO CAD ได้

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 13 มิถุนายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท เดอะ ซันฯ

ทำเอกสารนำเข้า-ส่งออก รวบรวมเอกสารด้านบัญชี ติดต่อหน่วยงานภายนอก

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 23 พฤษภาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: คลองสาม

-ลงบัญชีประจำวัน -ตรวจสอบให้ตรงตาม statement -ยื่นภาษีประจำเดือน ภงด ภพ -ปิดงบรสยเดือน/รายไตรมาส/ปี

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 พฤษภาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: คลองเจ็ด-ลำลูกกา

-เขียนแบบ ถอดแบบเพื่อใช้ในการผลิตและประเมินราคา -ประสานงานเรื่องแบบกับ supplier ภายนอก -และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 พฤษภาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: ลำลูกกา-คลองเจ็ด

- รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบสำหรับการผลิต - ติดต่อประสานงานกับ suppliers - เปรียบเทีบยราคา ประเมินราคาและหา suppliers ใหม่ๆ - ร่วมจัดทำ savety stock กับแผนกสโตร์ - และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 16 พฤษภาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: คลองเจ็ด-ลำลูกกา

- ทำเงินสดย่อย - บันทึกรายการทางบัญชี ทำใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย - ทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ภพ.30 ภงด.3,53 - ทำเอกสารใบกำกับภาษี ใบแจ้งหนี้ ใบวางบิลและเก็บเช็คตลูกค้า - และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ทำต้นทุนสินค้า

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 11 เมษายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปทุมธานี

-วางบิล ,รับเช็ค -ขับรถพาพนักงานจัดซื้อไปซื้อของ -ขับรถไปส่งอาหารญี่ปุ่นให้กับลูกค้า -ดูแลทำความสะอาดรถของบริษัท

เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 4 เมษายน 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัทโรงแรมคลองหลวงปทมุธานี จำกัด

-ดูแลและซ่อมแซม ภายในอาคาร เช่น ไฟฟ้า ประปา -จัดเตรียมเครื่องเสียงให้กับห้องสัมมนาและงานจัดเลี้ยง -ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในงานด้านความปลอดภัย เช่น ระบบสัญญาณเตือนภัย ปั้มน้ำดับเพลิง กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระบบผ่านเข้า-ออกอาคาร

เงินเดือน: 9,000
อัพเดท: 23 มีนาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัทโรงแรมคลองหลวงปทมุธานี จำกัด

- ดูแลทำความสะอาดห้องพักของแขกที่มาพัก

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 มีนาคม 2559
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัทโรงแรมคลองหลวงปทมุธานี จำกัด

-ดูแลด้านการจัดเลื้ยง ประชุม สัมนา บริการลูกค้าที่มาประชุม -จัดตารางเข้างานพนักงานและดูแลความเรียบร้อยของพนักงานได้