ประเภทงาน

แสดง 141- 150 จาก 195 รายการ

เงินเดือน: 8,000
อัพเดท: 20 มิถุนายน 2552
สถานที่ปฏิบัติงาน: ไอเอ็นจี สาขาเชียงใหม่

เก็บแบบสอบถามเพื่อทำวิจัย/แผนประชาสัมพันธ์/แนะนำ ให้ข้อมูลและบริการลูกค้าของบริษัท

เงินเดือน: 8,000
อัพเดท: 2 มิถุนายน 2552
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.เมือง

สรรหาบุคคล สอนงานพนักงาน

เงินเดือน: 8,000
อัพเดท: 2 มิถุนายน 2552
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.เมือง

ขายสินค้าของบริษัท

เงินเดือน: 8,000
อัพเดท: 2 มิถุนายน 2552
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.เมือง

แนะนำสินค้าให้กับลูกค้า

เงินเดือน: 8,000
อัพเดท: 2 มิถุนายน 2552
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.เมือง

เผยแพร่ภาพลักษณ์ของบริษัท ดูแลบริการลูกค้า

เงินเดือน: 13,000
อัพเดท: 5 พฤษภาคม 2552
สถานที่ปฏิบัติงาน: อัจฉรา-อาทิตย์คลินิก

-นักกายภาพบำบัด ทำงาน 12.00-20.30 เว้นวันเสาร์ รายได้ 13000-15000/เดือน -พยาบาลวิชาชีพ ทำงาน 12.00-20.30 เว้นวันเสาร์ รายได้ 13000-15000/เดือน ขยัน ซื่อสัตย์ บุคลิกดี อดทน

เงินเดือน: 9,000
อัพเดท: 28 เมษายน 2552
สถานที่ปฏิบัติงาน: ภาคเหนือ

เรียนรู้และนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จัดการฝึกอบรมเบื้องต้นให้กับตัวแทน

เงินเดือน: 6,000
อัพเดท: 28 เมษายน 2552
สถานที่ปฏิบัติงาน: ภาคเหนือ

เข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ขายผลิตภัณฑ์

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 28 เมษายน 2552
สถานที่ปฏิบัติงาน: ภาคเหนือ

เป็นตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท เป็นตัวแทนของบริษัทฯ สร้างความน่าเชื่อถือให้แก่บริษัท

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 14 เมษายน 2552
สถานที่ปฏิบัติงาน: Chaing Mai

Part time , Freelance