ประเภทงาน

แสดง 111- 120 จาก 195 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 25 ตุลาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ไพรัม แอนด์ กลอเรีย เทรด จำกัด เลขที่10 หมู่1 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230

ทำการตลาดให้กับเว็บไซต์ผ่านทาง Online Marketing, Social Networking, SEO(Search Engine Optimization) *มีการฝึกอบรมให้ก่อนเริ่มทดลองงาน*

เงินเดือน: 8,000
อัพเดท: 9 ตุลาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: เชียงใหม่

บริษัทเราได้เปิดรับสมัครงานเพิ่ม (เอสเนเจอร์ สาขาเชียงใหม่) ถ้าต้องการหางานทำช่วงปิดเทอมหรือบุคคลทั่วไปผู้ที่ว่างงานที่สนใจในการทำงาน โปรดดูตรงนี้ บริษัทยักษ์ใหญ่(มหาชน)ของไทย สำหรับคนที่ต้องการทำงานสามารถทำเองได้ที่บ้านหรือที่ไหนก็ได้แบบ Anytime Anywhere งานที่ทำให้กับบริษัทจะเป็นการโปรโมตเว็บไซต์สินค้าให้กับทางบริษัทบริษัท SNatur บมจ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ ผ่าน Google, Socail Network ต่าง ๆหรือ …

เงินเดือน: 8,000
อัพเดท: 11 กันยายน 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานสาขาเชียงใหม่

ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย ให้คำปรึกษาในการศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลียทุกระดับชั้น ดำเนินการยื่นวีซ่า จองตั๋วเครื่องบินราคาถูก

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 กรกฎาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: ต่างประเทศ

Thai & American Cultural Exchange Co., Ltd ให้ทุนไปทำงานและท่องเที่ยวในต่างประเทศ เช่น อเมริกา แคนาดาออสเตรเลีย นอร์เวย์ สวีเดน เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส และเยอรมัน เป็นระยะเวลา 1-2 ปี พร้อมรับทุนการศึกษา มีรายได้กว่า 300,000 บาทต่อปีจากการทำหน้าที่ดูแลเด็ก โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับค่าตอบแทนเป็นรายสัปดาห์และได้พักอาศัยอยู่กับให้กับครอบครัวชาวต่างชาติเปรียบเสมือนเป็นหนึ่งสมาชิกในครอบครัว

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 กรกฎาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: ต่างประเทศ

บริษัทไทยแอนด์อเมริกัน คัลเชอรัลเอ็กซเชนจ์ จำกัด เปิดโอกาศรับสมัครเยาชนไทยเข้าร่วมโครงการ Au Pair in Australia เป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในประเทศออสเตรเลียสำหรับเยาวชนทั่วโลก เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหาประสบการณ์แปลกใหม่ ได้อยู่ในประเทศที่มีพลเมืองที่เป็นมิตรและมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและน่าสนใจ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้พักอาศัยอยู่กับครอบครัวชาวออสเตรเลียนเสมือนเป็นหนึ่งสมาชิกในครอบครัว มีห้…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 กรกฎาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: ต่างประเทศ

โครงการ Live-in Caregive in Canada เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อหาประสบการณ์การทำงานในประเทศแคนาดา ได้ท่องเที่ยว ฝึกภาษา และยังสามารถสมัครเป็นผู้มีถิ่นพำนักถาวรหรือประชากรของประเทศแคนาดาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วย เด็ก หรือผู้สูงอายุในประเทศแคนาดา มีรายได้มากกว่า 50,000 บาทต่อเดือน หรือมากกว่า 600,000 บาทต่อปี มีที่พัก-อาหาร และผู้สมัครยังสามารถเลือกครอบครัวที่ต้อ…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 18 กรกฎาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: ต่างประเทศ

บริษัทไทยและอเมริกัน คัลเชอรัล เอ็กซเชนจ์ จำกัด ดำเนินการด้านโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในประเทศอเมริกาเป็นระยะเวลานานกว่า 12 ปี เปิดรับสมัครเยาวชนหญิงอายุไม่เกิน 26 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการ Au Pair in America ทำงานดูแลเด็กให้กับครอบครัวชาวอเมริกัน ฟรีค่าที่พักและอาหาร พร้อมทุนการศึกษา และรับรายได้มากกว่า 300,000 บาทต่อปี

เงินเดือน: 8,000
อัพเดท: 16 พฤษภาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: ศูนย์วิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1. ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง ชื่อตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย ขอบข่ายงานที่จะปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ (1) ปฏิบัติงานด้านการจัดทำรายงานการวิจัย เตรียมการจัดประชุม และการลงพื้นที่เก็บข้อมูล (2) ปฏิบัติงาน ร่าง โต้ตอบหนังสือราชการ แปลเอกสาร จดบันทึกและเรียบเรียงการประชุม (3) ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน (4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย อัตราว่าง 3 …

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 10 พฤษภาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: เชียงใหม่

ประสานงาน พบปะลูกค้า

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 10 ตุลาคม 2554
สถานที่ปฏิบัติงาน: ต.ช้างเผือก อ.เมือง

-บริหารงานในระบบให้เป็นไปตามโครงสร้าง -จัดการงานด้านเอกสาร -ประสานงานต่างๆ