ประเภทงาน

แสดง 1- 10 จาก 204 รายการ

เงินเดือน: 14,000
อัพเดท: 7 กุมภาพันธ์ 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: ็๊HUG CLUB เชียงใหม่

1. ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี 2. ทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับองค์กร 3. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี 4. บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน 5. ทำงบดุล และรวบรวมรายงานการเงินตามระยะเวลาที่กำหนด 6. จัดแสดงรายรับรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท 7. ออกใบเสร็จ 8. ทำรายการหัก ณ ที่จ่าย เวลางาน 08:00-18:00 และ *เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง สนใ…

เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 4 กุมภาพันธ์ 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: ็๊HUG MUAY THAI

- สามารถสอนเทคนิคมวยไทยและสากลได้ - จับเป้ามวยไทย ปล้ำคอ และเล่นเชิงมวยได้ - หากมีใบ certificate เกี่ยวกับทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องกับมวยไทย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ คุณสมบัติเพิ่มเติม - พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะของตนเองอย่างต่อเนื่อง - อัพเดทความรู้ด้านมวยไทย - ฝึกฝนให้เกิดความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ - รักษารูปร่างเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สมาชิก การปฎิบัติตามนโยบายบริษัท - ปฎิ…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 กุมภาพันธ์ 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: HUG GYM เชียงใหม่

รับสมัคร Personal Trainer ประจำ HUG GYM เชียงใหม่ เงินเดือน 12,000 - 20,000 บาท + ค่าคอมมิชั่นจากการเทรน และโบนัสพิเศษทุกเดือน ตามทักษะความสามารถ วันหยุด 4 วัน ต่อเดือน คูณสมบัติผู้สมัคร - เพศ หญิง - ชาย - จบการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป - สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - มีใบรับรอง Certificate จากสถาบันชั้นนำ หรือผ่านการฝึกอบรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ หน้าที่และรายล…

เงินเดือน: 18,000
อัพเดท: 25 มกราคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: 161/27 หมู่ที่ 4 (เชียงใหม่บิสสิเนสพาร์ค ซอย 6) ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

• สร้างสรรค์และพัฒนาเนื้อหาคุณภาพ (Content) ในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับ Social Media , แบรนด์ ทั้ง Online และ Offline • เขียน copy ในเชิง marketing message เพื่อใช้ในการสื่อสารกับกลุ่ม target group ต่างๆ • ดูแล Social Media ต่าง ๆ เช่น Facebook , Instagram , YouTube , LINE ฯลฯ • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: 18,000
อัพเดท: 25 มกราคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: 161/27 หมู่ที่ 4 (เชียงใหม่บิสสิเนสพาร์ค ซอย 6) ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

• ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และงานโปรดักชั่น (2D) ทุกชนิด เช่น สื่อโฆษณา Online & Offline และงานสื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ • ออกแบบและวางแนวคิด Theme Mood & Tone งานสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด ให้มีความแปลก ใหม่ ทันสมัย เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของงาน • นำเสนอแนวคิด รูปแบบพร้อมองค์ประกอบในด้านต่างๆ ของงานในส่วนของ Layout & Plan, Perspective, Detailed Design, Function และอื่นๆ…

เงินเดือน: 18,000
อัพเดท: 25 มกราคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: 161/27 หมู่ที่ 4 (เชียงใหม่บิสสิเนสพาร์ค ซอย 6) ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

• ออกแบบและผลิต Motion graphic และ VDO Presentation • ออกแบบสื่อโฆษณาทุกประเภท รวมถึง แบนเนอร์ ภาพสินค้า โปสเตอร์ในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว • ตัดต่อสื่อ Media และถ่ายภาพนิ่ง-วีดีโอ • ใส่ Graphic,effect และเทคนิคพิเศษ • ใส่ subtitles และภาพประกอบ • งานอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: 12,000
อัพเดท: 21 ธันวาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: เชียงใหม่

-ทำแผนและพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 ธันวาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานใหญ่

1. Work with company CEO and/or Director to strategically plan HR initiatives that will benefit the company and encourage more efficient and beneficial work from employees 2. Direct all hiring and training procedures for new employees 3. Continually educate employees on company policies 4. Monitor employee progress and stay abreast on company climate and culture, ensuring it stays positive and…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 พฤศจิกายน 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: 8-12 ถ.ราชวงค์ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

พนักงาน จัดของ ส่งของ ที่ขับรถยนต์ได้

เงินเดือน: 55,000
อัพเดท: 25 กรกฎาคม 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: เชียงใหม่

ทำงานวันจันทร์-สุกร์หยุดเสาร์-อาทิย์ ดูแลควบคุม บริหารทีมขายและพัฒนาบุคลากร