ประเภทงาน

แสดง 1- 10 จาก 42 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 มกราคม 2564
สถานที่ปฏิบัติงาน: หัวหิน

ด่วน!!! รับสมัคร “พนักงานขาย” คอนโด,บ้าน ตำแหน่งงาน : พนักงานขาย (คอนโด,บ้าน) สถานที่ทำงาน : เมืองหัวหิน ประสบการณ์ : ยินดีรับเด็กจบใหม่ (หากมีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 30 มิถุนายน 2563
สถานที่ปฏิบัติงาน: หัวหิน

ด่วน!!! รับสมัคร “พนักงานขาย” คอนโด,บ้าน ตำแหน่งงาน : พนักงานขาย (คอนโด,บ้าน) สถานที่ทำงาน : เมืองหัวหิน ประสบการณ์ : การขาย 1 ปี ขึ้นไป (ด้านอสังหาริมทรัพย์)

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 25 กันยายน 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: Hua Hin

- Coordinate with participant/ customer during the program - Leading participant/ customer to do outside/ inside programs

เงินเดือน: 20,000
อัพเดท: 25 กันยายน 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: Hua Hin

- Helping to makes plan for brand awareness & Marketing activities to promote company - Helping to makes plan for B2B and B2C / Online/ Offline marketing methods - Create promotion video, online & offline agenda promotion - Create all graphic designs in company operation

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 8 พฤษภาคม 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปราณบุรี

1.สามารถเขียนโปรแกรมต่างๆได้ 2.สามารถควบคุม ดูแล และจัดการวางแผนผังระบบคอมพิวเตอร์ภายในบริษัท 3.สามารถควบคุม ดูแล และพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปในบริษัท 4.ควบคุม ดูแล และ Update antivirus 5.ควบคุม ดูแล และ Backup ข้อมูล Sql Server ของโปรแกรม Bc Account 6.ควบคุม ดูแล Mail Server ของบริษัทได้ 7.ดูแลระบบ Network ทั้งหมด 8.อื่นๆ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 ธันวาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปราณบุรี

1.ดำเนินการตรวจเช็คระบบควบคุมไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าแสงสว่าง มอเตอร์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ไฟฟ้า 2.ดำเนินการติดตามและตรวจเช็ค เครื่องจักรและอุปกรณ์ ตามแผนงานซ่อมบำรุง 3.ตรวจสอบและดำเนินการตามการแจ้งซ่อม 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 ธันวาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปราณบุรี

1.ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอนตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือ ขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง 3.ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 4.แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือ 5.ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน 6.อื่นๆ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 ธันวาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปราณบุรี

ควบคุมดูแลการเดินเครื่องติดฉลาก ตรวจความถูกต้องของสินค้าก่อนเดินเครื่อง ดูแลการดำเนินงานให้ได้มาตรฐาน ดูแลความสะอาดของผลิตภัณฑ์ในขณะบรรจุสินค้า ดูแลควบคุม จัดส่งงานให้พนักงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 ธันวาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปราณบุรี

เบิกจ่ายสินค้าตามใบเบิกวัสดุ ตรวจนับและตรวจสินค้าเข้า Stock ลงรายการรับเข้าและจ่ายออก Bincard ติดตามและตรวจเช็คซากประจำวัน ตรวจสอบยอดคงเหลือ เช็คสต๊อกประจำเดือน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 6 ธันวาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: ปราณบุรี

ตรวจรับและตรวจนับสินค้า ร่วมกับใบกำกับภาษี ใบขอซื้อ ใบสั่งซื้อ คีย์ข้อมูลรับเข้าในโปรแกรม จัดทำใบตรวจรับสินค้า จ่ายสินค้า บันทึกใบนำส่งเอกสาร เช็คสต๊อกสินค้าประจำเดือน