ประเภทงาน

แสดง 21- 30 จาก 37 รายการ

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 3 สิงหาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง

วิเคราะห์ความต้องการทางการเงินของลูกค้า นำเสนอขายและแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งวางแผนทางการเงินให้กับลูกค้า มีความรู้เรื่องการลงทุนและเรื่องภาษีสำหรับให้คำแนะนำลูกค้า ให้บริการหลังการขายที่ดีกับลูกค้า รับผิดชอบเป้าหมายงานและปฎิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในแต่ละเดือน มีการฝึกอบรมงานให้จากฝ่ายฝึกอบรมของบริษัทก่อนทำงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 กรกฎาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: 337 ถ.ซยางกรู ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

ทำอาหารไทย , จีน , ครอด์อาหาร

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 29 มิถุนายน 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: อุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง

วิเคราะห์ความต้องการทางการเงินของลูกค้า นำเสนอขายและแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งวางแผนทางการเงินให้กับลูกค้า มีความรู้เรื่องการลงทุนและเรื่องภาษีสำหรับให้คำแนะนำลูกค้า ให้บริการหลังการขายที่ดีกับลูกค้า รับผิดชอบเป้าหมายงานและปฎิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในแต่ละเดือน มีการฝึกอบรมงานให้จากฝ่ายฝึกอบรมของบริษัทก่อนทำงาน

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 17 มีนาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: อุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง

วิเคราะห์ความต้องการทางการเงินของลูกค้า นำเสนอขายและแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งวางแผนทางการเงินให้กับลูกค้า มีความรู้เรื่องการลงทุนและเรื่องภาษีสำหรับให้คำแนะนำลูกค้า ให้บริการหลังการขายที่ดีกับลูกค้า รับผิดชอบเป้าหมายงานและปฎิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในแต่ละเดือน มีการฝึกอบรมงานให้จากฝ่ายฝึกอบรมของบริษัทก่อนทำงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 3 มีนาคม 2557
สถานที่ปฏิบัติงาน: Dohome อุบลวัสดุ

เป็นตัวแทนตราสินค้าภายในห้างสรรพสินค้าที่รับผิดชอบ ทำการ 6 วันต่อสัปดาห์ สามารถเลือกวันหยุดวันธรรมดาได้เอง 1. จัดเรียงสินค้า 2. ตรวจดูความเรียบร้อยของสินค้าและการจัดวาง 3. ให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับสินค้า 4. เช็คสต็อก 5. ประสานงานระหว่างบริษัทกับแผนกต่างๆในห้างสรรพสินค้า

เงินเดือน: 15,000
อัพเดท: 9 สิงหาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: อุบลราชธานี และจังหวัดใกล้เคียง

วิเคราะห์ความต้องการทางการเงินของลูกค้า นำเสนอขายและแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งวางแผนทางการเงินให้กับลูกค้า มีความรู้เรื่องการลงทุนและเรื่องภาษีสำหรับให้คำแนะนำลูกค้า ให้บริการหลังการขายที่ดีกับลูกค้า รับผิดชอบเป้าหมายงานและปฎิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในแต่ละเดือน มีการฝึกอบรมงานให้จากฝ่ายฝึกอบรมของบริษัทก่อนทำงาน

เงินเดือน: 9,000
อัพเดท: 17 กรกฎาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: อุบลราชธานี

จำหน่ายเครื่องทำบุหรี่

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 พฤษภาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: ผู้แทนขายต้องออกตลาด หาลูกค้า

เป็นผู้แทนขาย ดูและสินค้าเกษตร ในจังหวัดอีสานล่าง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 พฤษภาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: อุบล

ประสานงานด้านการขนส่งสินค้า บริหารประสานงานจัดส่ง ของบริษัท

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 พฤษภาคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: ในประเทศ ไทย และ ประเทศลาว

ดูแล แลติดต่อลูกคัา ประสานงานขาย