ประเภทงาน

แสดง 1- 10 จาก 39 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 พฤศจิกายน 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ไพศาล อินเตอร์ ลิสซิ่ง จำกัด สำนักงานใหญ่สระบุรี

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ตรวจสอบการบันทึกบัญชีและเอกสารประกอบทางบัญชีให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 2.ตรวจสอบเอกสารและบันทึกบัญชีรับเงิน รวมถึงปฎิบัติงานด้านบัญชีลูกหนี้ทั้งระบบ 3.จัดทำควบคุมด้านทรัพย์สินของบริษัทฯ ทั้งระบบ 4.จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินส่วนที่ได้รับผิดชอบ 5.ตรวจสอบการยื่นแบบ ภงด.3,53 และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) 6.จัดเตรียมงบการเงิน ประจำเดือน 7.ทำงาน วันจันทร์ ถึ…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 12 มีนาคม 2562
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงงาน อ.หนองแค จ.สระบุรี

ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 5 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: มวกเหล็ก

ทำสวน ทำไร่ ดูแลต้นไม้ ดูแลสัตว์

เงินเดือน: 9,000
อัพเดท: 5 กุมภาพันธ์ 2561
สถานที่ปฏิบัติงาน: อำเภอมวกเหล็ก

ทำความสะอาดห้องพัก พื้นที่ส่วนกลางของโรงแรม

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: Muaklek, Saraburi

•Analyse client requirements. •Formulate and document project proposals. •Assist in functional design of client solutions. •Support project implementation.

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: Muaklek, Saraburi

•Detailed design and coding of custom functionality on an existing ERP system. •Provide technical consultancy to customers.

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

รับผิดชอบในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาซอฟแวร์

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 22 พฤศจิกายน 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

•ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าในเรื่องการสอบถามความต้องการในการใช้งานระบบซอฟแวร์ รวมถึงการเตรียมและติดตั้งระบบให้กับลูกค้า •แก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่จะช่วยให้ลูกค้าสามารถทำงานได้ในกรณีพบปัญหาที่ระบบไม่สามารถทำงานได้ ,การฝึกอบรม และคอยให้การสนับสนุนลูกค้า รวมถึงการทำงานร่วมกับทีมอื่น ๆ ในการประสานงานโครงการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 ตุลาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: สระบุรี

1. ดูแลระบบ Server 2. ดูแลระบบ Network 3. ดูแล เครื่องคอมพิวเตอร์ 4. ดูแล Printer 5. ดูแล เครื่องถ่ายเอกสาร 6. ดูแลระบบโทรศัพท์ 7. อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 29 สิงหาคม 2560
สถานที่ปฏิบัติงาน: สระบุรี

- การติดต่อกับคู่ค้าทำการเจรจาติดต่อกับคู่ค้าที่นำเสนอสินค้าทั้งรายเก่าและรายใหม่ - ทำการเจรจากับคู่ค้า เช่น การทำคืน เปลี่ยน ซ่อม กรณีสินค้าไม่มีความเคลื่อนไหว สินค้าชำรุด และสินค้าส่งซ่อมร่วมจัดรายการส่งเสริมการขายภายในห้าง เช่น Brochure หรือ งานแฟร์ เป็นต้น - จัดทำใบสั่งซื้อสินค้า - จัดทำราคาขายสินค้า - จัดทำรายการส่งเสริมการขาย - เสาะหาสินค้าใหม่และสินค้าต่อเนื่อง - ตรวจสอบความเคลื่อนไห…