ประเภทงาน

แสดง 21- 30 จาก 34 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 27 ธันวาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน)

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าในโรงงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 27 ธันวาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน)

เก็บตัวอย่างเครื่องดื่มมาตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 27 ธันวาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน)

เก็บตัวอย่างขนม เครื่องดื่ม ตรวจสอบคุณภาพขนม และเครื่องดื่ม

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 31 ตุลาคม 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: Prachinburi

1.ดำเนินการขายสินค้าของบริษัท ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้รับ 2.นำกิจกรรมทางการตลาดและเครื่องมือทางการตลาดที่ฝ่ายการตลาดคิดไปใช้ให้เกิดยอดขายและพัฒนาช่องทาง 3.ติดตามข่าวสารและข้อมูลลูกค้า เพื่อแสวงหาลูกค้าใหม่และเพิ่มยอดขายสินค้าให้กับบริษัทและพัฒนาช่องทาง - ชาย/หญิง - อายุไม่เกิน 27 ปี - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา - เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป - มีรถยนต์ส่วนตัว - สามารถปฏิบัติงานประจ…

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 31 ตุลาคม 2553
สถานที่ปฏิบัติงาน: Prachinburi

- ติดตามการเคลียร์หน้างบการเงินประจำเดือน - วิเคราะห์ความเสี่ยงในประเด็นบัญชีที่เกี่ยวข้อง สรุปแนวทางการแก้ปัญหา - วางแผนภาษีบริษัทที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ - วิเคราะห์งบการเงินประจำเดือน ทั้งด้านงบดุล, งบกำไรขาดทุนฯลฯ คุณสมบัติผู้สมัคร - ชาย/หญิง - อายุ 27-38 ปี - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี - มีประสบการณ์ด้านบัญชี 4 ปีขึ้นไป - สามารถทำงานประจำที่จังหวัดปราจีนบุรีได้

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 20 ตุลาคม 2552
สถานที่ปฏิบัติงาน: โรงพยาบาลประจันตคาม

โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 15 พฤษภาคม 2552
สถานที่ปฏิบัติงาน: ฉะเชิงเทรา ,จังหวัดปราจีนบุรี ,กรุงเทพ ฯลฯ

1. รักษาฐานลูกค้าเดิมที่มีอยู่ให้เกิดการซื้ออย่างต่อเนื่อง 2. แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าหรือแจ้งโปรโมชั่นต่างๆให้กับลูกค้าได้รับทราบ 3. แสวงหากลุ่มลูกค้าใหม่ๆตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

เงินเดือน: 8,000
อัพเดท: 22 กันยายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: 501หมู่9 ต.หนองโพรง อ.ศรีมหาโพธ์ จ.ปราจีนบุรี 25140

ซ่อมเครื่องจักร,ซ่อมไฟฟ้า,งานเชื่อม,งานทาสี

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 กันยายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 2 กันยายน 2551
สถานที่ปฏิบัติงาน: -

-