ประเภทงาน

แสดง 11- 20 จาก 34 รายการ

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 17 กันยายน 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: กบินทร์บุรี

-ออกอินวอยส์ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน และอื่นๆ -วางบิล เรียกเก็บเช็คกับลูกค้า

เงินเดือน: 35,000
อัพเดท: 16 มกราคม 2556
สถานที่ปฏิบัติงาน: เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี

Support and Coordinate between Japanese and Thai Translation Document (Thai-Japanese,Japanese-Thai) HAndle jobs assigned by Factory Director(Japanese) Other task which assign by GA Department

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 27 ธันวาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน)

ควบคุมการทำงานของพนักงาน วางแผนการผลิตตามอัตราที่กำหนด

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 27 ธันวาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน)

ซ่อมแซม และดูแลระบบแอร์โรงงาน

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 27 ธันวาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน)

ซ่อมบำรุงเครื่องจัก อุปกรณ เครื่องมือต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 27 ธันวาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน)

ควบคุมเครื่องจักร ซ่อมเครื่องจักร

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 27 ธันวาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน)

คีย์ข้อมูลสต็อกคลังสินค้า

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 27 ธันวาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน)

วางแผนการผลิต

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 27 ธันวาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน)

ดูแลแม่บ้าน,โรงอาหาร,ร้านค้า และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เงินเดือน: ไม่ระบุ
อัพเดท: 27 ธันวาคม 2555
สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน)

ดูแลระบบเครื่องจักรกลในโรงงาน